Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten en leidraden

Behandeling van overmatig zweten middels elektromagnetische straling (standpunt)

Standpunt in PDF

2015-02-04 
Dit standpunt is opgesteld naar aanleiding van vragen van de inspectie voor de gezondheidszorg. 

1. Hoe staat deze techniek bekend onder uw leden?
De behandeling van overmatig zweten middels elektromagnetische straling is een bekende techniek onder onze leden. Het is een door de FDA goedgekeurde methode die ook op vele andere gebieden in de geneeskunde wordt toegepast.

2. Zijn uw leden voldoende bekend met de (ernst van de) bijwerkingen van deze techniek?
De bijwerkingen zijn zowel door de fabrikant als de Nederlandse importeur uitgebreid besproken bij het in gebruik nemen van de Miradry. De gemelde bijwerkingen zijn minder dan 0,2% en altijd reversibel. Ook bij de melding waar u aan refereert, is er sprake van geheel herstel van de klachten. De patiënt in kwestie heeft hier geen enkele hinder meer van, terwijl zijn overmatig zweten van beide oksels geheel verdwenen is.

3. Zijn er bij uw leden meerdere gevallen bekend waarbij het toepassen van deze techniek gevolgen heeft gehad voor het gevoel in de armen of handen?
Bij inventarisatie onder onze leden die bekend zijn met het gebruik van Miradry worden kortdurende sensibele stoornissen gemeld die verdwijnen na enkele dagen tot weken. Het zijn bijwerkingen die ook uitgebreid vooraf aan patiënten zijn gemeld. Niemand rapporteerde blijvende klachten of symptomen.

4. Wordt er door uw leden extra aandacht besteed aan het voorlichten van patiënten met betrekking tot het mogelijke optreden van dit ernstige ongewenste voorval?
 In de voorlichting naar patiënten toe en in de geïnformeerde toestemming wordt een tijdelijke storing in de sensibiliteit, uitgebreid besproken. Tot op heden is dit voor geen enkele patiënt reden geweest om de behandeling niet te laten uitvoeren. Bij controles - na enkele weken - wordt dit slechts gerapporteerd als ‘ongemak’. Zonder dat dit voor deze patiënten een reden zou zijn de behandeling niet opnieuw te willen ondergaan.