We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Alitretinoïne

Patiëntenfolder in PDF

Wat is alitretinoïne?

Alitretinoïne is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij ernstig handeczeem (zie ook folder handeczeem).

Hoe werkt alitretinoïne?

De werkzame stof alitretinoïne behoort tot de groep retinoïden en is afgeleid van vitamine A. Hoe alitretinoïne bij handeczeem werkt, is niet geheel duidelijk. Alitretinoïne lijkt ontstekingsremmend te werken.

Hoe goed werkt alitretinoïne?

Het duurt vaak enkele weken voordat u merkt dat het handeczeem rustiger wordt. Alitretinoïne lijkt het beste te werken bij mensen met tylotisch (hyperkeratotisch) handeczeem. Bij dit handeczeem bestaat er meestal veel eelt. Alitretinoïne werkt minder goed bij mensen met blaasjes eczeem aan de handen.

Wanneer schrijft uw dermatoloog alitretinoïne voor?

Bij ernstig, chronisch handeczeem bij volwassenen, dat niet verbetert bij een behandeling met sterke hormoonzalven.

Wanneer mag u GEEN alitretinoïne gebruiken?

 • Als u zwanger bent of dit probeert te worden. Alitretinoïne veroorzaakt ernstige aangeboren afwijkingen bij het kind en verhoogt de kans op een miskraam. Pas 1 maand na stoppen van de behandeling met alitretinoïne is het weer veilig om zwanger te worden. 
 • Als u borstvoeding geeft
 • Als u een leverziekte heeft of een ernstige nierziekte
 • Als u een schildklieraandoening heeft
 • Als u erg veel vetten in uw bloed heeft (hoog cholesterol of triglyceriden)
 • Als u erg veel vitamine A in uw lichaam heeft (hypervitaminose A)
 • Overleg met uw arts als u een allergie heeft voor soja of pinda

Alleen onder strikte voorwaarden wordt alitretinoïne voorgeschreven aan vrouwen die zwanger zouden kunnen worden. Bij gebruik van alitretinoïne tijdens de zwangerschap is er namelijk een hoog risico op schadelijke effecten op het ongeboren kind. Bij mannen lijkt alitretinoïne tijdelijk wat verminderde vruchtbaarheid te geven. Vrouwen moeten één of bij voorkeur twee doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruiken gedurende een maand voor de behandeling, tijdens de behandeling, en gedurende 1 maand na het stoppen van de behandeling. De arts zal u informatie geven over het voorkomen van een zwangerschap. De dermatoloog kan u doorsturen naar uw huisarts of specialist voor advies over voorbehoedsmiddelen.

Uw arts vraagt u om een formulier te ondertekenen waarop staat dat u op de hoogte bent van de risico's en dat u akkoord gaat met de benodigde maatregelen (zoals regelmatige zwangerschapstesten).

Kinderen en jongvolwassenen
Het gebruik van alitretinoïne bij kinderen wordt niet aanbevolen

Wat zijn de bijwerkingen door het gebruik van alitretinoïne?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Verhoogde leverwaarden en vetwaarden in het bloed
 • Misselijkheid en overgeven
 • Droge lippen, droge gevoelige huid en huiduitslag
 • Oogklachten zoals droge ogen, wazig zien en oogontsteking.  
 • Droge slijmvliezen van de neus, wat aanleiding kan geven tot bloedneuzen.
 • Spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn
 • Verhoogde bloeddruk
 • Vermoeidheid, duizeligheid en bloedarmoede
 • Oorsuizen en blozen
 • Haaruitval
 • Verlaging van de schildklierhormonen

Zeldzamere bijwerkingen zijn

 • Uitwas van het bot
 • Ontsteking van gewrichten
 • Ontstaan of verergering van depressiviteit/zelfmoordneigingen
 • Zonlichtovergevoeligheid
 • Verhoogde druk in de hersenen
 • Allergie
 • Darmklachten (o.a. darmontsteking)

Er is nog een aantal andere bijwerkingen van alitretinoïne beschreven. Voor een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen is het van belang de bijsluiter van alitretinoïne goed te lezen voordat u met het geneesmiddel begint.

Waarom moet u uw bloed en/of urine laten controleren als u alitretinoïne gebruikt?

In uw bloed worden bloedwaarden, de leverwaarden en vetwaarden regelmatig gecontroleerd. Deze waarden kunnen namelijk door alitretinoïne omhoog gaan. Soms worden de schildklierhormonen bepaald omdat door alitretinoïne deze hormonen omlaag kunnen gaan. Bij vrouwen worden regelmatig zwangerschapstesten uitgevoerd.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

 • Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met alitretinoïne, of in de maand na het stoppen van de behandeling, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van het geneesmiddel en uw arts raadplegen.
 • Ernstige depressieve gevoelens en/of suïcidaliteit
 • Bij de combinatie van hoofdpijn, misselijkheid, braken en wazig zien
 • Ernstige (bloederige) diarree
 • Ernstige allergische reacties

Kan alitretinoïne samen met andere medicijnen gebruikt worden?

Alitretinoïne mag nooit samen gebruikt worden met tetracyclines (antibiotica zoals doxycycline of minocycline omdat dit de druk in de hersenen kan verhogen. Er zijn ook een aantal andere medicijnen die beter niet samen met alitretinoïne genomen kunnen worden. Geef altijd het gebruik van al uw medicijnen door aan uw arts. Gebruik geen preparaten met vitamine A samen met alitretinoïne.

Hoeveel tabletten moet u innemen en hoe lang duurt de behandeling?

De gebruikelijke dosering is 1 tablet van 30 mg per dag. Bij bijwerkingen van de tabletten kan er ook een lagere dosering worden voorgeschreven. Neem de tabletten in hun geheel in tijdens de maaltijd. De behandeling wordt tot maximaal 24 weken voortgezet. Als er na 12 weken geen goede verbetering van het handeczeem wordt gezien, dan wordt de behandeling meestal gestopt.

Wat kunt u zelf wel/niet doen?

 • Vrouwen moeten absoluut zorg dragen voor adequate anticonceptie
 • Gebruik een vocht inbrengende zalf en een balsem voor de lippen tijdens de behandeling.
 • Gebruikt geen irriterende producten voor de huid
 • Vermijd blootstelling aan teveel zonlicht en ga niet onder de zonnebank.
 • Verminder intensief sporten en lichamelijke activiteiten.
 • Neem geen vitamine A supplementen tijdens de behandeling
 • Doneer geen bloed tijdens uw behandeling met alitretinoïne of gedurende een maand na het stoppen van de behandeling.