Beroepsbelangen

Beroepsbelangen

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de zorg onderhevig aan systeem- en structuurwijzigingen met als belangrijkste doel om de zorg betaalbaar te houden met behoud van kwaliteit. Door het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt beleid gemaakt, die direct invloed kan hebben op de zorg, die wij als dermatologen in het ziekenhuis of ZBC kunnen leveren. De Beroeps Belangen Commissie (BBC) houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten, levert input aan landelijke gremia zoals de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de NZa, het Zorginstituut , Dutch Hospital Data (DHD) en praten mee als het gaat om ontwikkeling van nieuw beleid. Tevens spoort de BBC onvolkomenheden op in het declaratiesysteem, zodat deze aangepast kunnen worden.

In het huidige zorglandschap zijn zorgverzekeraars steeds meer op zoek om ‘onzinnige’ zorg uit het basispakket te weren, waardoor wij als dermatologen moeten zorgen dat wij de effectieve behandelingen wel behouden voor onze patiënten. Ook hierin speelt de BBC een belangrijke rol.

Naast de landelijke politiek is de BBC verantwoordelijk voor de normtijden van Logex, die door veel instellingen gebruikt worden als benchmark-tool.
De BBC wordt geraadpleegd door de NZa bij wijzigingsverzoeken in het DBC systeem. Tevens fungeert de BBC als vraagbaak voor de leden betreffende het DBC systeem en houdt de leden op de hoogte van wijzigingen via ALV en nieuwsbrief.

De samenstelling van de commissie beroepsbelangen vindt u hier.

Beschikbare downloads