Ik heb zelf psoriasis

Vervelend dat je last hebt van psoriasis. We kunnen ons voorstellen dat het lastig kan zijn om positief te blijven als de plekken steeds weer terugkomen. Toch willen we je op het hart drukken dat er een hoop mogelijk is wat betreft de behandelingen en dat de artsen voor je klaarstaan. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de behandelmogelijkheden. Hieronder vind je informatie over de patiëntenvereniging van en voor mensen met psoriasis.

Psoriasispatiënten Nederland is de patiëntenvereniging van en voor mensen met psoriasis en/of artritis psoriatica. Zij behartigt de belangen van mensen met psoriasis, geeft voorlichting en bevordert lotgenotencontact. Bij de Psoriasispatiënten Nederland kan men terecht voor alle vragen over psoriasis en artritis psoriatica, dat kan op de website maar ook via onze informatielijnPsoriasispatiënten Nederland maakt zich sterk voor een persoonsgerichte behandeling voor elke psoriasispatiënt, zodat mensen met psoriasis kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Op hun website (https://psoriasispatientennederland.nl/) is veel informatie te vinden over alle behandelingenIn hun magazine Psoriasis, welke vier keer per jaar uitgeven wordt, leest men naast actuele informatie over behandelingen en ontwikkelingen ook ervaringsverhalen. Iedereen kan dit magazine Psoriasis eenmalig gratis aanvragen via: https://psoriasispatientennederland.nl/nieuws/vraag-het-blad-psoriasis-gratis-aan