Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten en leidraden

Standpunten

De NVDV onderscheidt twee soorten standpunten:
1. algemene standpunten;
2. standpunten nieuwe geneesmiddelen.

  1. Algemene standpunten
    Een NVDV-standpunt is een document dat de gezamenlijke mening van de NVDV bevat, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Net als een leidraad berust een standpunt meer op consensus dan op wetenschappelijk bewijs.
  2. Standpunt nieuwe geneesmiddelen NVDV
    Een standpunt nieuwe geneesmiddelen is een document dat, breed gedragen binnen de NVDV, preludeert op de plek die het nieuwe geneesmiddel naar verwachting krijgt in de desbetreffende richtlijn(en). Een standpunt nieuwe geneesmiddelen vanuit de NVDV is vooral van belang voor het verkrijgen van een vergoedingsstatus, opdat ziekenhuizen die geneesmiddelen kunnen inkopen. Vooral ook omdat het proces van richtlijnherziening lang (gemiddeld 2 jaar) duurt. Dit belemmert innovaties en behandelingsmogelijkheden als vergoeding lange tijd uitblijft. Met de ‘Procedure standpunt nieuwe geneesmiddelen’ die door de NVDV is opgesteld, worden aanvragen zorgvuldig en uniform uitgewerkt. Zo ontstaat voor alle partijen duidelijkheid.

Leidraden

Een leidraad is een document dat de gezamenlijke mening van de beroepsgroep weergeeft, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Een leidraad bevat regels die, na het doorlopen van een zorgvuldige procedure, door deze professionals zijn aanvaard op basis van gezamenlijk opgestelde waarden. Leidraden berusten dus meer op consensus dan op wetenschappelijk bewijs, en kunnen een meer stringent karakter hebben qua uitvoering dan richtlijnen.