Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten en leidraden

Standpunten

Procedure standpunt nieuwe geneesmiddelen: Steeds vaker krijgen de NVDV en Domeingroepen het verzoek een standpunt in te nemen over een nieuw geneesmiddel. Het gaat met name om nieuwe geneesmiddelen die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Een standpunt vanuit de NVDV is vooral van belang voor het verkrijgen van een vergoedingsstatus, opdat ziekenhuizen die geneesmiddelen kunnen inkopen. Normaal gesproken kan een geneesmiddel een vergoedingsstatus krijgen als dit middel in een richtlijn is opgenomen, echter duurt het proces van richtlijnherziening lang, wat innovaties en behandelingsmogelijkheden belemmert zolang vergoeding uitblijft. De NVDV heeft er nu voor gekozen dit te ondervangen door het uitbrengen van een ‘Standpunt nieuwe geneesmiddelen’ – niet te verwarren met de andere ‘Standpunten’ van de NVDV. Een Standpunt nieuwe geneesmiddelen is een document dat, breed gedragen binnen de NVDV, preludeert op de plek die het nieuwe geneesmiddel naar verwachting krijgt in de desbetreffende richtlijn(en). De NVDV is eigenaar van dit document. Door een procedure hiervoor op te stellen, kunnen we aanvragen hiervoor zorgvuldig en uniform oppakken, waar dit voorheen op uiteenlopende manieren kon gebeuren. Zo ontstaat nu voor alle partijen duidelijkheid.

Het bestuur NVDV zal een verzoek beoordelen en uitzetten binnen de vereniging via een stappenplan van 10-12 weken. (zie Procedure Standpunt nieuwe geneesmiddelen). Vaststelling van een Standpunt is de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Standpunt nieuwe geneesmiddelen NVDV:
Een standpunt nieuwe geneesmiddelen NVDV  is een document dat, breed gedragen binnen de NVDV, preludeert op de plek die het nieuwe geneesmiddel naar verwachting krijgt in de desbetreffende richtlijn(en).

Standpunten:
Een NVDV-standpunt is een document dat de gezamenlijke mening van de NVDV bevat, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Net als een leidraad berust een standpunt meer op consensus dan op evidence.

Leidraden

Een leidraad is een document dat de gezamenlijke mening van de beroepsgroep bevat, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Een leidraad bevat regels die na een zorgvuldige procedure door deze professionals zijn aanvaard op basis van gezamenlijk opgestelde waarden. Zij berusten dus meer op consensus dan op evidence en kunnen een meer stringent karakter hebben qua uitvoering dan een richtlijn.