We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Fumaraten

Fumaarzuur (skilarence)

Patiëntenfolder in PDF

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over fumaraten. Dit wordt ook wel fumaarzuur genoemd. In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Hebt u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze altijd bespreken met uw dermatoloog.

Wat zijn fumaraten?

Fumaraten zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij matige tot ernstige psoriasis (zie ook de folder ‘Psoriasis’). Fumaraten worden sinds 1981 in Nederland gebruikt en zijn in 1959 voor het eerst bij psoriasis gegeven. De behandeling is opgenomen in de Nederlandse richtlijn Psoriasis. Het doel van een behandeling met fumaraten is om uw psoriasis tot rust te brengen. Wanneer blijkt dat u goed op de tabletten reageert en de bloed- en urinecontroles goed blijven, kunnen de tabletten jarenlang gebruikt worden.

Hoe werken fumaraten?

Fumaarzuur is een stof die van nature in het lichaam voorkomt. Het zorg ervoor dat de aanmaak van psoriasisplekken wordt geremd en de ontsteking vermindert. De psoriasis wordt daardoor rustiger.

Hoe goed werken fumaraten?

Het effect van fumaraten merkt u niet meteen. Meestal na 6 tot 8 weken, en soms pas na 3 maanden, merkt u dat de psoriasis iets rustiger wordt. Hoe goed het werkt, is vaak ook afhankelijk van de dosering, dus hoeveel tabletten u per dag slikt. Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 1 op de 4 patiënten na 4 maanden geen psoriasisplekken meer te zien zijn. En bij meer dan de helft (50 tot 70%) is er een forse verbetering, maar zijn er nog wel (enkele) plekken te zien. Als u naast fumaraten ook crèmes en zalven op de psoriasisplekken smeert, is dit percentage nog hoger. Psoriasis geneest niet door de behandeling met fumaraten. Na het steeds minder gebruiken (afbouwen) of stoppen met deze medicijnen kunnen de plekken weer terugkomen.

Wanneer schrijft uw dermatoloog fumaraten voor?

- als u een uitgebreide vorm van psoriasis heeft
- als crèmes of zalven onvoldoende werken
- als lichttherapie onvoldoende werkt.

Wanneer mag u geen fumaraten krijgen?

- als u zwanger bent of borstvoeding geeft
- bij bloedziekten / leverziekten / ernstige nierziekten
- als u een maag- of darmziekte heeft, bijvoorbeeld chronische diarree.

Wat zijn de bijwerkingen door het gebruik van fumaraten?

Lees altijd de volledige bijsluiter als u dit medicijn gaat gebruiken. Hieronder staan alleen de meest voorkomende bijwerkingen beschreven. Tijdens het gebruik van fumaarzuurtabletten kunt u last krijgen van bijwerkingen. Niet iedereen krijgt bijwerkingen. De kans op bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid, de hoeveelheid fumaraten en de combinatie met eventuele andere medicijnen die u gebruikt.

De meest voorkomende mogelijke bijwerkingen zijn (dit komt bij minimaal 1 op de 10 mensen voor, maar mogelijk zelfs bij de helft)
- diarree
- opvliegers (flushing), dat wil zeggen plotselinge warmte en rood worden van het gelaat en soms ook het lichaam
- hoofdpijn.

Andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen (minimaal 1 op de 100 mensen) zijn
- buikkrampen
- winderigheid
- verminderd aantal witte bloedcellen.

Tabletten in zijn geheel met vloeistof innemen tijdens of direct na de maaltijd. Niet fijnmalen, verdelen of kauwen. Bij maag-darm klachten innemen op een volle maag.

Patiënten die tot nu toe behandeld zijn met fumaraten lijken geen verhoogd risico te hebben op infecties of kanker. Er is zeldzame casuïstiek beschreven van activatie van een virus. Dit kan PML (progressieve multifocale leucoencefalopathie) geven. Klachten zullen zich uiten in neurologische verschijnselen (gedragsveranderingen, concentratie of geheugen stoornissen, spier zwakte, loop- visus- spraak en coordinatie stoornissen, blijvende tintelingen of verlamming, hoofdpijn en insulten (=epilepsie)). Mocht u nieuwe neurologische verschijnselen ontwikkelen, dan verzoeken wij u direct met ons of een neuroloog contact op te nemen onder vermelding dat patiënt fumaarzuur gebruikt. Uw arts zal hier ook regelmatig bij controles naar vragen om dit tijdig te onderkennen. Deze bijwerkingen zijn vooral in de eerste weken van de behandeling aanwezig. Ze verdwijnen meestal vanzelf.

Waarom moet u uw bloed laten controleren als u fumaraten gebruikt?

Bij gebruik van fumaraten is er een kleine kans op niet-blijvende schade aan lever, nieren of beenmerg. Voordat u fumaraten gaat gebruiken, laat uw dermatoloog uw bloed en urine controleren. Tijdens het gebruik wordt uw bloed regelmatig geprikt. In het begin is het noodzakelijk dat u elke maand uw bloed laat prikken. Ook als u fumaraten jaren gebruikt, zal in principe 2x per jaar uw bloed gecontroleerd worden.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

U moet uw arts waarschuwen als u last krijgt van:
- maag- en darmklachten, met name diarree
- hoofdpijn
- neurologische klachten (zie hierboven)
- andere bijwerkingen waar u last van heeft die in de bijsluiter benoemd staan
- wanneer u wilt stoppen met fumaraten. U moet dit in overleg met uw dermatoloog doen. Soms verdwijnt een deel van de bijwerkingen bij een verlaging van de hoeveelheid fumaraten.

Kunnen fumaraten samen met andere medicijnen gebruikt worden?

In het algemeen kunnen fumaraten met alle andere medicijnen gebruikt worden. Overleg altijd met uw eigen apotheek of u deze medicatie veilig met uw bestaande medicatie mag gebruiken.

Hoeveel tabletten moet u nemen?

Fumaraten bestaan uit tabletten en bevatten altijd dimethylfumaraat (DMF). In Nederland is Skilarence beschikbaar. Deze tabletten zijn er van 30 mg, 120 mg of 240 mg DMF.

Opbouwschema fumaraten

Week 7 * Doorgaan op deze dosis bij vermindering psoriasis. Bij geen verbetering verder ophogen

Als u goed reageert, wordt daarna samen met u gezocht naar de dosis die voor u persoonlijk geschikt is. Meestal betekent dit dat de dosis langzaam wordt verminderd.

De behandeling wordt gestopt als er binnen een halfjaar nadat u gestart bent nog geen vermindering van de psoriasis is.

Wat kunt u zelf wel / niet doen?

- u mag met dit middel autorijden
- als u maag-darmklachten heeft, adviseren we u de tabletten op een volle maag of met melk in te nemen
- als u tijdens de eerste weken veel klachten heeft van opvliegers (flushing), laat dit uw dermatoloog weten. Samen kunt u bespreken of vermindering van de hoeveelheid in te nemen tabletten (dosering) of het innemen van bepaalde medicijnen zoals antihistaminica ('hooikoorts-tablet') nodig is. Dit kan deze bijwerking tegen gaan.
- omdat fumaraten niet zijn toegestaan tijdens zwangerschap moeten vrouwen een zwangerschap voorkomen door goede anticonceptie. Als vrouwen de ‘pil’ (orale anticonceptie) gebruiken en wanneer zij in het begin van de behandeling met fumaraten moeten braken of diarree krijgen, dan kan het zijn dat de ‘pil’ minder effectief is en dus minder goed beschermt tegen zwanger worden. Extra bescherming (zoals condooms) is dan noodzakelijk om niet zwanger te worden.