We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Hydroxychloroquine

Plaquenil

Patiëntenfolder in PDF

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over hydroxychloroquine (merknaam: Plaquenil®). In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze altijd met uw dermatoloog bespreken.

Let op: deze folder is geen vervanging van de bijsluiter. Lees ook altijd de bijsluiter voordat u aan het medicijn begint om goed op de hoogte te zijn van de werking, bijwerkingen en interacties met uw overige medicatie

Wat is hydroxychloroquine?

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij huidlupus (zie ook folder CDLE, lupus). Ook wordt het middel bij andere huidaandoeningenen diverse reumatische aandoeningen gebruikt.

Er is veel ervaring met dit middel. Het doel van de behandeling met hydroxychloroquine is om de huidlupus (of andere huidaandoening) tot rust te brengen.

Hoe werkt hydroxychloroquine?

Hydroxychloroquine heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Oorspronkelijk is het een middel tegen malaria, maar men heeft ontdekt dat het ook een goede ontstekingsremmer is.

Hoe goed werkt hydroxychloroquine?

Het effect van hydroxychloroquine merkt u niet meteen, maar  meestal merkt u na 6 tot 8 weken dat de huidlupus rustiger wordt.  Soms duurt dit langer. Bij goed effect kan het middel vele jaren gebruikt worden. Helaas werkt hydroxychloroquine niet in alle gevallen voldoende. Het is niet te voorspellen wat het effect bij u zal zijn.

Wanneer schrijft uw dermatoloog hydroxychloroquine voor?

- Als u  (een uitgebreide vorm van) huidlupus heeft
- Als crèmes of zalven onvoldoende werken
- Als er naast huidlupus ook interne organen betrokken zijn. De behandeling wordt dan samen met de reumatoloog gegeven.
- Soms wordt hydroxychloroquine ook voor andere huidziekten voorgeschreven

Wanneer mag u geen hydroxychloroquine krijgen?

- Bij bepaalde afwijkingen aan de ogen (maculopathie en retinitis pigmentosa)
- Bij myasthenia gravis (een zeldzame neurologische ziekte die gepaard gaat met spierzwakte)
- Bij een lichaamsgewicht minder dan 35 kg
- Bij overgevoeligheid voor 4-aminochinolinederivaten of voor een van de hulpstoffen

Hoeveel tabletten moet u nemen?

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 200 mg. De gebruikelijke dosis is 1 of 2 dragees per dag. Indien de dosis 2 dragees per dag is, worden deze in de ochtend en de avond ingenomen. Neem de dragees in tijdens of na de maaltijd, op vaste tijdstippen. U kunt de dragees doorslikken met water of melk. Het is belangrijk dat u de dragees niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen door het gebruik van hydroxychloroquine?

Tijdens het gebruik van hydroxychloroquine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Niet iedereen krijgt bijwerkingen. De kans op bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid en  de hoeveelheid hydroxychloroquine.

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 op de 100 tot 1 op de 1000 mensen):
- Misselijkheid, diarree, buikpijn.
- Huiduitslag

Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij ≤ 1 op de 1000 mensen):
- Problemen met zien, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen of uitval van delen van het gezichtsveld
- Stoornissen in de aanmaak van de bloedcellen door onderdrukking van het beenmerg
- Ernstige aandoeningen van het hart
- Braken
- Toevallen/stuipen
- Psychose

Bijwerkingen die zeer zelden voor komen:
- (Onomkeerbaar) gehoorverlies, overgevoeligheid voor het medicijn, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, zenuw- en spieraandoeningen, gevoeligheid van de huid voor zon, leveraandoeningen, (ernstige) huidaandoeningen.

Er zijn nog een aantal andere bijwerkingen van hydroxychloroquine beschreven. Voor een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen is het van belang de bijsluiter van hydroxychloroquinegoed te lezen voordat u met het geneesmiddel begint. Indien u denkt last te hebben van bijwerkingen, neem dan contact op met uw dermatoloog.

Welke controles zijn nodig bij het gebruik van hydroxychloroquine

Ernstige oogproblemen komen weinig voor, maar uw dermatoloog zal u soms voor controle naar een oogarts verwijzen. Heel soms wordt de aanmaak van het bloed verstoord. Dit komt weinig voor. Uw dermatoloog zal aangeven of bloedonderzoek noodzakelijk is.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

Als u ernstige bijwerkingen hebt, moet u stoppen met de hydroxychloroquine. Neem in dat geval direct contact op met uw dermatoloog.

Hydroxychloroquine in combinatie met andere medicijnen

U kunt hydroxychloroquine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel uw huisarts en specialist echter altijd welke geneesmiddelen u reeds gebruikt.

Medicijnen waarvan de werking door hydroxychloroquine wordt versterkt:
- Digoxine (harttabletten)
- Medicijnen die de bloedsuiker (glucose) verlagen

Wat is het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?

Bent  u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Bespreek dit dan met uw dermatoloog.

Wat kunt u zelf wel / niet doen?

- U mag met dit middel autorijden. Hydroxychloroquine kan echter wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bij deze bijwerkingen is auto rijden niet verstandig.
- Neem hydroxychloroquine bij voorkeur in tijdens/na de maaltijd, dan wordt u minder snel misselijk
- Er zijn geen wisselwerkingen bekend met eten en drinken
- Het gebruik van alcohol is toegestaan
- Bij gebruik van hydroxychloroquine mogen vaccinaties met levend/levend-verzwakt virus gegeven worden.  Ook de jaarlijkse griepvaccinatie is geen bezwaar.

Bovenstaande informatie is geen vervanging van de bijsluiter die u in de verpakking van hydroxychloroquine vindt. Wij adviseren u om de bijsluiter goed door te lezen. Heeft u na het lezen van de deze folder en/of de bijsluiter nog vragen, dan kunt u deze met uw dermatoloog bespreken.