We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Artikelen - Topicale behandeling van actinische keratosen (2019-03)

ARTIKEL IN PDF

M.H.E. Jansen

Actinische keratose is de meest voorkomende premaligne huidaandoening in de Kaukasische bevolking. In de huidige richtlijnen worden geen duidelijke aanbevelingen gedaan over welke behandeling de voorkeur heeft. In dit onderzoek werd de effectiviteit van de vier meest voorgeschreven veldbehandelingen onderzocht.

Methode

Dit is een prospectieve gerandomiseerde multicenter studie waarbij patiënten werden geïncludeerd indien zij > 5 actinische keratosen in het hoofd-halsgebied hadden, in een gebied van 25-100 cm2. Patiënten werden geïncludeerd in 4 Nederlandse ziekenhuizen (Maastricht Universitair Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Viecuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum). Patiënten werden at random toegewezen aan één van de behandelingen: 5% 5-fluorouracil crème (2x daags gedurende 4 weken), 5% imiquimod crème (maandag-woensdag-vrijdag, gedurende 4 weken), methyla- minolevulinaat (MAL-) fotodynamische therapie (PDT) (één sessie) of 0,015% ingenol mebutate (IM) gel (3 achtereenvolgende dagen). De primaire uitkomstmaat was de proportie patiënten met > 75% reductie van het aantal actinische kerato- sen 12 maanden na behandeling ten opzichte van het begin van de studie. Er werd zowel een intention-to-treat- als een per protocolanalyse uitgevoerd.

Resultaten

Er werden 624 patiënten geïncludeerd tussen november 2014 en maart 2017. We vonden dat 12 maanden na behandeling 5-fluorouracil crème de meest effectieve behandeling was met een behandelsucces van 74,7% (95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 66,8-81,0). Het behandelsucces van imiquimod, PDT en IM was significant lager met respectievelijk 53,9% (95% BI 45,4- 61,6), 37,7% (95% BI 30,0-45,3), en 28,9% (95% BI 21,8-36,3).

Conclusie

Twaalf maanden na de behandeling van patiënten met multi- pele graad I-III actinische keratosen in het hoofd-halsgebied, was 5% 5-fluorouracil crème de meest effectieve veldbehande- ling (ClinicalTrials.gov, nummer: NCT02281682).

Correspondentieadres

Maud Jansen
E-mail: maud.jansen@mumc.nl