We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Covid-19 - Minder kanker gediagnosticeerd (2020-05)

Artikel in PDF
R.C. Beljaards | dermatoloog en hoofdredacteur NTvDV | Rob Beljaards: r.beljaards@nvdv.nl

In de periode tussen 24 februari 2020 en 12 april laat de Nederlandse Kanker Registratie een forse afname zien van het aantal diagnosen van kanker. Dit effect is het meest uitgesproken voor huidkanker. Op meetpunt 24 februari was het totaal aantal kankers (exclusief huidkanker) 81% van het te verwachten aantal kankers ; op 30 maart was dit 75%. Maar voor huidkanker - exclusief het basaalcelcarcinoom – was die afname nog sterker: respectievelijk 75% op peildatum 24 februari en zelfs 39% eind maart. De auteurs geven hiervoor diverse verklaringen. Ten eerste de patiënt: deze kan hebben afgezien van een consult vanwege de veronderstelling dat de huisarts het te druk heeft met COVID-19, dat het ziekenhuis geen capaciteit heeft of uit angst voor een ziekenhuisbezoek in de coronaperiode. Ten tweede de zorg- verlener: door de vervanging van live-consulten door telefonische consulten misten huisartsen mogelijk signalen van huidkanker. Ten derde de instellingen: ziekenhuizen hebben diagnostiek en behandelingen uitgesteld ten behoeve van COVID-19. Immers, ook de landelijke screeningprogramma’s op borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker zijn stopgezet. Helaas gaan de auteurs niet in op een verklaring voor de verhoogde daling van huidkanker in vergelijking met andere vormen van kanker in de lockdown-periode. Een goede verklaring is ook niet eenvoudig te vinden. Daarbij is belangrijk te beseffen dat het basaalcelcarcinoom in deze waarneming is uitgezonderd. Uitgaande van een schatting van jaarlijks 16.000 gevallen van plaveiselcelcarcinoom en melanoom, bedraagt de daling in die zes weken ongeveer 2.000. Grofweg zijn dus er in de lockdown-periode 1.000 patiënten gemist met deze diagnosen. Uiteindelijk zullen die, naar verwachting, in de statistieken over de rest van het jaar als ‘ingehaald’” terug te vinden zijn. Het aantal ‘in te halen basaalcelcarcinomen’ betreft voor onze beroepsgroep een veelvoud hiervan.