We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Behandeling van Staphylococcus aureus-dragerschap (2020-04)

Bij ouders vermindert de kolonisatie bij neonaten op de intensive care unit.

Artikel in PDF
F.M. Garritsen | dermatoloog St Franciscus Gasthuis en Vlietland | Floor Garritsen; f.garritsen@franciscus.nl

Staphylococcus aureus (S. aureus) is een belangrijke oorzaak van infecties op de neonatale intensive care unit (NICU) en kan leiden tot een bacteriëmie of meningitis. De infectiepreventie richt zich aldaar veelal op zorgmedewerkers, maar ook bezoekende ouders kunnen zorgen voor het overdragen van S. aureus. In deze dubbelblinde, gerandomiseerde klinische trial in twee tertiaire NICUs (Baltimore) includeerde men 236 neonaten van wie ten minste een van de ouders bewezen S. aureus-drager was. Ouders werden behandeld met intranasale mupirocine en 2% chloorhexidine-geïmpregneerde doekjes (actieve behandelgroep, n=117) of vaseline intranasaal en niet-medicinale doekjes (placebogroep, n=119) gedurende 5 dagen. De primaire uitkomstmaat was S. aureus-dragerschap bij de neonaat na 90 dagen, waarbij het moest gaan om dezelfde soort als eerder tijdens de screening gevonden bij hun ouders. Uiteindelijk werden 190 neonaten geïncludeerd in de eindanalyse. 74 van hen waren na 90 dagen S. Aureusdrager (38,9%); bij 42 van hen (56,8%) was dat dezelfde soort als bij hun ouders. In de behandelgroep vonden de onderzoekers bij 13 van de 89 neonaten een S. aureus-kolonisatie, overeenkomend met hun ouders (14,6%); in de placebogroep betrof dit 29 van de 101 neonaten (28,7%); risk difference -14,1% [95% CI, -30,8% tot - 3,9%]; hazard ratio 0.43 [95,2% CI, 0.16 tot 0.79]. Als bijwerking werden bij de ouders huidreacties regelmatig gezien (4,8% in de behandelgroep versus 6,2% in de placebogroep). 

Conclusie 
De onderzoekers concluderen dat het behandelen van ouders de S. aureus-kolonisatie bij deze kinderen significant verminderde, maar dat verder onderzoek nodig is om te kijken in hoeverre deze data reproduceerbaar zijn in andere centra. Een van de belangrijkste tekortkomingen van deze studie is dat de hoeveelheid en intensiteit van het contact tussen ouders en hun kinderen buiten beschouwing bleef. Daarnaast zou het vooral interessant zijn te weten of ook daadwerkelijk het aantal S. aureus-infecties te reduceren is met deze behandeling; deze studie is echter te klein om hierover conclusies te trekken.

Milstone AM, Voskertchian A, Koontz DW, et al. Effect of treating parents colonized with staphylococcus aureus on transmission to neonates in the intensive care unit: a randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association. 2019; epub ahead of print.