We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Effectiviteit en veiligheid van abrocitinib bij jongvolwassenen met matig-ernstig constitutioneel eczeem (2020-07)

Artikel in PDF
J. Zweegers | Aios dermatologie Radboudumc | jeffrey_zweegers@hotmail.com

Abrocitinib, een orale selectieve Janus kinase (JAK)-1 remmer, is effectief en veilig voor de behandeling van matig-ernstig eczeem bij volwassenen. Is dit ook voor jongvolwassenen het geval? Simpson, et al. randomiseerden in de verhouding 2:2:1 naar respectievelijk abrocitinib oraal 100mg 1dd, abrocitinib oraal 200mg 1dd, of placebo per os 1dd gedurende 12 weken. Patiënten en onderzoekers waren geblindeerd. In totaal betrof het 387 patiënten (156 patiënten abrocitinib 100mg, 154 patiënten abrocitinib 200mg, 77 patiënten placebo). Effectiviteitsanalyse op week 12. Abrocitinib (100mg en 200mg) was effectiever dan placebo op week 12. De IGA respons, gedefinieerd als IGA 0 of 1 of ≥ 2 punten verbetering ten opzichte van baseline, was 24% voor abrocitinib 100mg versus 8% voor placebo (p=0.0037) en 44% voor abrocitinib 200mg versus 8% voor placebo (p=<0.0001). De EASI-75 respons, dat wil zeggen 75% verbetering in EASI score ten opzichte van baseline, was 40% voor abrocitinib 100mg versus 12% voor placebo (p<0.0001) en 63% voor abrocitinib 200mg versus 12% placebo (p<0.0001). Bijwerkingen bij abrocitinib 100mg, 200mg en placebo werden gerapporteerd in respectievelijk 69%, 78% en 57% van de patiënten. Gerapporteerde bijwerkingen waren misselijkheid, nasopharyngitis, hoofdpijn, bovenste luchtweginfecties, atopisch eczeem, en herpes simplex virus infecties. Ernstige bijwerkingen waren wisselend van aard (onder andere appendicitis, acute pancreatitis, duizeligheid, dehydratie, astma) en traden op bij 3% (abrocitinib 100mg), 3% (abrocitinib 200mg) en 4% (placebo) van de patiënten. 

Conclusie 

De auteurs concluderen dat monotherapie met abrocitinib oraal eenmaal daags effectief was bij de behandeling van (jong)volwassenen met matig-ernstig constitutioneel eczeem. Kanttekeningen: de korte studieperiode maakt dat langetermijneffectiviteit en veiligheid buiten beeld blijven. Daarnaast mochten patiënten behalve emolliens en anthistaminica geen andere topicale behandelingen gebruiken.