We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Histologische regressie als gunstige prognostische factor bij stadium 1 en 2 melanoom (2021-05)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | Aios Dermatologie, LUMC, Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.nl

Histologische regressie ziet men bij 10-58% van de cutane melanomen. Wat is de prognostische waarde van regressie bij melanoom? Enerzijds zou regressie een ongunstig prognostisch kenmerk zijn door onderschatting van de Breslow-dikte, anderzijds zou activatie van het immuunsysteem tegen het melanoom juist een gunstige prognostische factor kunnen zijn. El Sharouni et al. onderzochten in een cohort studie of histologische regressie was geassocieerd met een betere of slechtere overleving bij patiënten met een primair cutaan melanoom, gediagnosticeerd tussen januari 2000 en december 2014. Zij includeerden 17.271 Nederlandse patiënten en 4.980 Australische patiënten. Er was sprake van regressie bij 6.121 (35,4%) melanomen uit het Nederlandse cohort en 2.198 (44,1%) melanomen uit het Australische cohort. Voor Nederlandse patiënten was de hazard ratio bij aanwezigheid van regressie 0.55 voor recidief-vrije overleving en 0.87 voor algehele overleving. Voor Australische patiënten was de hazard ratio 0.61 voor recidief-vrije overleving en 0.73 voor algehele overleving. Subgroepanalyses toonden aan dat aanwezigheid van regressie bij melanomen met Breslow-dikte ≤ 4 mm de recidief-vrije overleving verbeterde en bij superficieel spreidende melanomen zowel de recidief-vrije overleving als algehele overleving verbeterde.

Conclusie 

Histologische regressie is een gunstige prognostische factor voor patiënten met stadium 1 en 2 melanomen, vooral bij Breslow dikte ≤ 4 mm en superficieel spreidend subtype. Een beperking van deze studie dat er geen richtlijnen bestaan voor de beoordeling en rapportage van histologische regressie, waardoor pathologen dit subjectief beoordeelden op basis van algemeen geaccepteerde patroonkenmerken. Andere kanttekeningen zijn het ontbreken van de mitose-index van het melanoom voor het Nederlandse cohort, geen informatie over behandeling met immunotherapie voor beide cohorten en de aanname dat patiënten zonder sentinel-node procedure werden geclassificeerd als stadium 1 of 2.  

El Sharouni MA, Aivazian K, Witkamp AJ, et al. Association of histologic regression with favorable outcome in patients with stage 1 and stage 2 cutaneous melanoma. JAMA Dermatol. 2021;157(2):166-173.