We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Intralaesionaal 5-fluorouracil voor behandeling van PCC (2021-07)

Artikel in PDF
J.G.M. Logger | Aios Dermatologie MUMC+ Maastricht | jade.logger@mumc.nl 

Conventionele behandeling voor plaveiselcelcarcinoom (PCC) is excisie. Bij locaties zoals het onderbeen kan excisie soms uitdagend zijn en gepaard gaan met complicaties zoals infecties. Intralaesionaal 5-fluorouracil (5-FU) is een minimaal invasieve behandeling, mogelijk geschikt voor behandeling van PCC’s, waarbij excisie niet gewenst/mogelijk is. Wat is de effectiviteit van intralaesionaal 5-FU bij behandeling van PCC’s? In een retrospectieve cohort studie bekeek men patiëntdossiers van een multicenter privékliniek op toediening van 5-FU. Follow-up werd gedefinieerd als laatste klinische bezoek (meestal 4 weken na injectie). Na lokale verdoving met 1% lidocaine + 1:100.000 adrenaline werd 50 mg/mL 5-FU intradermaal geïnjecteerd, in totaal 0.2-2 mL per laesie tot verbleking dan wel zichtbare diffuse infiltratie optrad. Als de laesie nog steeds zichtbaar was bij follow-up maar wel klinisch verbeterd was, werd nogmaals injectie overwogen. Bij geen respons bij follow-up werd nogmaals injectie of excisie overwogen. Men includeerde 148 patiënten (65% man, gemiddelde leeftijd 74.5 jaar) met in totaal 172 PCC’s. Van alle PCC’s werden er 7 gedefinieerd als PCC-keratoacanthoom en 165 als invasief PCC; 170 PCC’s waren <2 cm. Na behandeling met intralaesionaal 5-FU waren 158 (92%) van alle PCC’s klinisch in remissie; hiervoor was bij 24% ten minste één herhaaldelijke injectie nodig. Er was één recidief keratoacanthoom die chirurgisch werd verwijderd. Van de 14 laesies die niet op 5-FU hadden gereageerd, excideerde men er 12 alsnog; 2 verdwenen uit de follow-up. Bijwerkingen traden op bij vijf patiënten, meestal gelimiteerd tot lokale injectie-reacties; 1 patiënt meldde hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. 

Conclusie 

De auteurs concluderen dat intralaesionaal 5-FU een (kosten) effectieve en minimaal invasieve behandeling is voor PCC’s met weinig bijwerkingen. Limitaties van deze studie zijn het retrospectieve karakter, beperkte follow-up duur, gebrek aan histopathologische controle en histopathologische kenmerken van de PCCs en het ontbreken van een controle groep. De auteurs vemelden helaas niet over over praktische aspecten va 5-FU toediening.

Maxfield L, Shah M, Schwartz C, et al. Intralesional 5-fluorouracil for the treatment of squamous cell carcinomas. Journal of the American Academy of Dermatology. Dec 2020.