We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Invloed HPV-vaccinatiegraad op incidentie van anogenitale wratten (2021-07)

Artikel in PDF
J.G.M. Logger | Aios Dermatologie Maastricht UMC+ | Jade Logger: jade.logger@mumc.nl

Landen met een hoge vaccinatiegraad (circa 80%) voor humaan papillomavirus (HPV) laten een duidelijke reductie zien in incidentie van anogenitale wratten (AGW). Maar hoe zit dat bij een lagere, suboptimale HPV-vaccinatiegraad? 

Naleway et al. trachtten antwoord te geven via een retrospectieve studie met elektronische multicenter patiëntdata van 11- tot 39-jarigen uit de V.S. (288.145 vrouwen, 277.211 mannen). Men vergeleek de gemiddelde AGW-incidentie in de pre- en post HPV-vaccinatieperiode (pre-periode: vrouwen 2000- 2006, mannen 2000-2010; post-periode: vrouwen 2007-2016, mannen 2011-2016). Voor elk kalenderjaar werd het aantal mannen en vrouwen uit het cohort berekend die 1, 2 of ≥3 HPVvaccinatiedoses ontvingen tussen 2007 en 2016. Het exacte vaccinatiebeleid vermeldt het artikel helaas niet. De cumulatieve HPV-vaccinatiegraad (=aantal personen gevaccineerd/totale populatie) van het cohort werd beschreven per studiejaar, gestratificeerd op leeftijd en geslacht. De AGW-incidentie in de pre-vaccinatie periode was 27,8 per 10.000 vrouwen en 26,9 per 10.000 mannen. Dit nam in de post-vaccinatie bij vrouwen af met 31% tot 19,3 per 10.000, en met 10% bij mannen tot 24,3 per 10.000. De afname bij mannen trad later in tijd op dan bij vrouwen. De grootste reductie trad op bij 15 tot 19-jarigen (vrouwen: 67%, mannen: 45%); vaccinatiegraad waarbij ≥1 dosis per persoon was gegeven was in deze groep het hoogst, circa 70%. De vaccinatiegraad waarbij 3 doses per persoon waren gegeven was <50% voor alle leeftijdsgroepen en beide geslachten.

Conclusie 

Ook bij suboptimale vaccinatiegraad (<80% van totale populatie gevaccineerd) trad na introductie van de HPV-vaccinatie een significante afname op van AGW-incidentie bij zowel mannen als vrouwen. De afname van AGW bij mannen valt mogelijk deels te verklaren door indirecte effecten van het vaccinatieprogramma, namelijk bescherming door vrouwelijke kudde-immuniteit.

Naleway AL, Crane B, Smith N, et al. Temporal trends in the incidence of anogenital warts: impact of human papillomavirus vaccination. Sex Transm Dis. 2020 Mar;47(3):179-86.