We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Maligne transformatie van anogenitale lichen sclerose (2020-06)

Artikel in PDF
D. Appelen | Aios Dermatologie Radboudumc, Nijmegen | Diebrecht Appelen: diebrechtappelen@gmail.com

Anogenitale lichen sclerose (LS) kan maligne ontaarden, zowel bij vrouwen als bij mannen. Hoe groot die kans precies is, is echter onduidelijk. Spekreijse et al. voerden een systematische review uit om de kans op ontaarding tot plaveiselcelcarcinoom (PCC) in kaart te brengen. Zij includeerden 23 retrospectieve studies, met daaraan voorafgaand een critical appraisal van deze studies. Er was sprake van een hoger bias (in 8 studies zelfs een zeer hoog risico op bias). Slechts 4 studies hadden een laag risico op bias. Uiteindelijk analyseerde men 15 studies, met in totaal 14.799 patiënten, van wie 1.166 mannen. De gemiddelde follow-up varieerde van 1.3 tot 8.8 jaar en er was sprake van grote verschillen in studie -en baselinekarakteristieken. Poolen van de resultaten was niet mogelijk door de grote heterogeniteit van de studies. Het absolute risico op het ontwikkelen van een maligniteit varieerde voor vrouwen tussen 0,21 en 3,88%, en de incidentie tussen 0.65 en 8.89/1000 person-years (PY). Het absolute risico bij mannen varieerde tussen 0 en 0,91%, en de incidentie tussen 0-6.49/1000 PY (gebaseerd op 1 studie). De onderzoekers zagen als determinanten voor het ontwikkelen van plaveiselcelcarcinoom bij vrouwelijke patiënten met LS: ouder dan 70 jaar, met langer bestaande LS, partiële therapietrouw en met de combinatie van LS en VIN waren geassociee 

Conclusie 

Het absolute risico voor vrouwen en mannen met LS op maligne ontaarding is respectievelijk 0,21-3,88% en 0-0,91%. Adequate behandeling en follow-up van LS is derhalve belangrijk. Voorzichtigheid is echter geboden vanwege de grote verschillen in de studiekarakteristieken en baseline. Daarnaast bemoeilijkt de grote variatie in follow-up duur een goede interpretatie van deze risico’s.