We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Platelet-rich plasma bij vrouwelijke alopecia androgenetica (2021-02)

Artikel in PDF
F.M. Garritsen | Dermatoloog Haga Ziekenhuis, Den Haag | Floor Garritsen: f.garritsen@hagaziekenhuis.nl

De gerandomiseerde studie van Dubin, et al evalueert het effect van platelet-rich plasma (plasma met een rijke concentratie aan lichaamseigen bloedplaatjes, PRP) op alopecia androgenetica bij vrouwen. De onderliggende hypothese is vermoedelijk dat de groeifactoren in PRP zorgen voor een positief effect op de haargroei. De onderzoekers includeerden dertig vrouwen die de afgelopen 12 maanden geen behandeling ondergingen. Vijftien van hen ontvingen subdermale scalp injecties met lichaamseigen PRP in week 0, 4 en 8. Het betrof injecties van 0.2ml PRP, geplaatst met een afstand van 1-2 cm; met in totaal 4ml PRP per behandeling. De overige vijftien vrouwen ontvingen op die momenten injecties met placebo zoutoplossing. Geblindeerde evaluatie vond plaats na 8 en 24 weken, kijkend naar haardichtheid, haardikte en een globaal oordeel over de haarstatus (verbeterd versus niet-verbeterd) aan de hand van uitvergrote foto’s. Na 24 weken trad een globale haarstatus-verbetering van 57% op bij de PRP-groep, vergeleken met 7% bij de placebogroep (P<0.01). Vergeleken met baseline zagen de onderzoekers een significante verbetering in de haardichtheid (haren/cm2 ) in de PRP groep versus de placebogroep in week 8 en week 24. Zichtbaar was ook een significante verbetering in de haardikte in de PRP-groep versus de placebogroep. De meest genoemde bijwerking was hoofdpijn (50% bij PRP groep, 29% bij placebo), gevolgd door een strak gevoel van de hoofdhuid (50% PRP groep, 21% placebogroep). Andere gemelde bijwerkingen: zwelling, roodheid en bloedingen na injecties. Alle bijwerkingen verdwenen binnen 24 uur. 

Conclusie 

PRP lijkt een veilige en effectieve behandeloptie. Verder onderzoek moet zich richten op de juiste methode voor plasmabereiding, het ideale behandelschema en mogelijke combinatietherapieën. Ook interessant: de patiënttevredenheid en het langetermijneffect.

Dubin DP, Lin MJ, Leight HM, et al. The effect of platelet-rich plasma on female androgenetic alopecia. J Am Acad Dermatol. 2020;83(5):1294-1297.