We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Topicaal cantharidine bij molluscum contagiosum (2021-07)

Artikel in PDF
J.G.M. Logger | Aios Dermatologie MUMC+ | Jade Logger: jade.logger@mumc.nl

Cantharidine past men toe sinds de jaren ’70. Het werkingsmechanisme is onbekend, mogelijk treedt door blaarvorming degradatie van de geïnfecteerde keratinocyten op en daarna klaring van het virus. Beperkingen in de toepassing zijn lokale/ systemische toxiciteit door overdosering (ingestie van 10 mg kan letaal zijn!) en het gebrek aan eenduidige veiligheidsregels hieromtrent. Om cantharidine nauwkeuriger en veiliger te kunnen toedienen, is een applicator met VP-102 ontwikkeld; een oplossing met cantharidine, aceton, gentiaan violet (voor visualisatie) en denatonium benzoaat (zeer bitter). In deze studie werden twee fase 3-trials gepoold betreffende veiligheid en effectiviteit van VP-102 vergeleken met placebo bij kinderen ≥2 jaar met minstens één molluscum. Exclusiecriteria waren immunosuppressie en laesies nabij mucosa. Actief constitutioneel eczeem en inflammatoire mollusca werden niet geëxcludeerd. Andere behandelingen voor mollusca waren niet toegestaan vóór en tijdens het onderzoek. Op baseline werden de kinderen 3:2 gerandomiseerd voor VP-102 (n=310, leeftijd gemiddeld 7,5 jaar) of vehikel zonder cantharidine (n=218, leeftijd gemiddeld 6,8 jaar). Het product werd éénmaal per 21 dagen aangebracht op bestaande en nieuwe laesies tot klinische remissie optrad, of maximaal 4 applicaties per laesie. Het product werd 24 uur na applicatie afgewassen. Geblindeerde onderzoekers telden het aantal mollusca per kind bij elke visit. Primair eindpunt was complete remissie aan het eind van de studie (dag 84). Gemiddeld waren 20,5 mollusca aanwezig per kind bij baseline (VP-102 groep) versus 22,5 mollusca (vehikelgroep). Na 84 dagen was er 76% reductie in aantal laesies in de behandelgroep, versus 0,3% afname in de placebogroep. In de VP-102 groep bereikte 50% complete remissie aan het eind van de studie, versus 15,6% in de vehikelgroep. Bijwerkingen in de VP-102 groep waren allen mild of matig van aard (lokale vesikels, pijn, jeuk, erytheem en crustae) en slechts 1,9% staakte hierdoor de behandeling.

Conclusie 

Cantharidine resulteerde in significante afname van aantal mollusca, en bij 50% werd complete remissie bereikt. Toediening met een applicator maakt nauwkeurige toediening mogelijk. In deze studie werden individuele molluscae niet opgevolgd, dus het exact aantal benodigde applicaties voor remissie was onbekend.  

Eichenfield LF, Siegfried E, Kwong P, et al. Pooled results of two randomized phase III trials evaluating VP-102, a drug-device combination product containing cantharidin 0.7% (w/v) for the treatment of molluscum contagiosum. Am J Clin Dermatol 2021;22:257-65.jf