We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Vitiligo: risico op cutane (pre-)maligniteiten na langdurige UVB lichttherapie (2020-06)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | Aios Dermatologie, LUMC, Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.nl

Voor de maximale duur van toepassing van smalspectrumUVB lichttherapie bij vitiligo luidt het advies: twee jaar. Vanwege de nog onbekende langetermijnrisico’s op huidmaligniteiten. Bae et al. onderzochten in een grootschalige, Zuid-Koreaanse, retrospectieve cohortstudie de risico’s op het ontwikkelen van cutane (pre-)maligniteiten onder vitiligopatiënten (≥ 20 jaar), behandeld met smalspectrum-UVB lichttherapie van 2008 tot en met 2017. Bron voor de data: de database van de Koreaanse nationale ziektekostenverzekeringen. Hazard ratio’s (HR) werden berekend in een multivariabele Cox proportionele hazard regressie model, waarbij er werd gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De primaire uitkomstmaten: actinische keratose, ziekte van Bowen, niet-melanoom huidkanker en melanoom. 

Van de 60.321 vitiligo patiënten hadden er 20.105 patiënten geen lichttherapie ondergaan, 4182 patiënten ≥ 200 sessies en 717 patiënten ≥ 500 sessies smalspectrum-UVB lichttherapie. Tijdens de studieperiode constateerde men 219 keren actinische keratosen, 16 keren ziekte van Bowen, 79 keren niet-melanoom huidkanker en 34 melanomen. Smalspectrum-UVB behandeling was niet geassocieerd met een verhoogd risico op de ziekte van Bowen, niet-melanoom huidkanker of melanoom, ongeacht het aantal lichttherapiesessies. Men zag wel een verhoogd risico gezien op het ontwikkelen van actinische keratose bij patiënten behandeld met ≥ 200 sessies smalspectrum-UVB lichttherapie (gecorrigeerde HR 2.269, 95% BI 1.530- 3.365, P < 0.001). 

Conclusie 

Langetermijnbehandeling met smalspectrum-UVB lichttherapie was in deze studie niet geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidmaligniteiten. Een kanttekening hierbij is de duur van de follow-up. Er was wel een significant verhoogd risico op actinische keratose bij ≥ 200 sessies smalspectrum-UVB lichttherapie. Wat ontbrak in de studie: gedetailleerde informatie over de vitiligo, cumulatieve dosis van lichttherapie en confounding factoren zoals huidtype, zonexpositie, zonbescherming en gebruik van immunosuppressiva. Voorzichtigheid is geboden bij het extrapoleren van deze data naar patiënten met andere huidtypes en etniciteiten.