We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Naschrift namens oorspronkelijke auteurs (2020-09)

Artikel in PDF
C.J.M. van der Vleuten

Ik heb de repliek van de collega’s De Vries et al. met interesse gelezen. Ik zie eigenlijk geen nieuwe argumenten in deze repliek. Door genderneutrale vaccinatie op jongere leeftijd zal een betere vaccinatiegraad worden bereikt hetgeen waarschijnlijk gezondheidswinst oplevert. Dit is een belangrijke verdienste! Ik ben benieuwd naar de kosteneffectiviteitsanalyse die de kosten en de baten van HPV-vaccinatie, inclusief de reductie in anogenitale wratten (AGW) en larynxpapillomatose in kaart gaat brengen. En het is ook duidelijk dat een ongegronde vaccinvoorkeur een nadelige invloed heeft op prijsafspraken voor de overheid.

Ons stuk was met name bedoeld om aandacht te vragen voor het idee dat je voor (bijna) hetzelfde geld ook de aandoeningen AGW en larynxpapillomatose kunt meenemen, als je een beetje out of the box denkt aangaande ‘Criteria voor opname van een vaccinatie in een publiek programma’. Nou, die aandacht is gelukt! Ik denk dat heel dermatologisch Nederland met interesse kijkt naar uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse. Het zou echt mooi zijn als we uitkomen bij een zo breed mogelijk HPVvaccin waarmee AGW voor onze patiënten en (toekomstige) collega’s een aandoening uit het verleden wordt.

Correspondentieadres 

Carine van der Vleuten
E-mail: carine.vandervleuten@radboudumc.nl