We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Tatoeages: in het kort - Mycobacterium abscessus-infectie in een nieuwe tatoeage (2020-05)

Artikel in PDF
F.M. Homan

Een 32-jarige immuun competente man bezocht een dermatologische polikliniek in Melbourne in verband met asymptomatische, multipele geïndureerde, erythemateuze papels in een tatoeage die hij 4 maanden eerder had laten zetten op Bali. De huidafwijkingen ontstonden 10 dagen na het tatoeëren. Behandeling met lokale corticosteroïden en oraal antibiotica was niet effectief. Histopathologisch onderzoek toonde een granulomateuze inflammatoire reactie met reuscellen en de PCR voor mycobacteriën was positief voor Mycobacterium abscessus. Een volledige klinische respons werd gezien na een behandeling van 4 maanden met linezolid, claritromycine en moxifloxacine. 

Er is een stijging van de incidentie van een infectie met nontuberculeuze mycobacterieën (NTM), zoals Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae en Mycobacterium fortuitum. Deze NTM behoren tot de snelgroeiende mycobacteriën. Besmetting van immuun competente mensen is echter zeldzaam. (Micro)traumata, zoals tatoeëren, verhogen het risico op een mycobacteriële infectie. Vervuilde tatoeage inkt of gecontamineerd water liggen hieraan vaak ten grondslag. Differentiaal diagnostisch moet men denken een vreemd lichaam granuloom, sarcoïdose, tertiaire syfilis en NTMinfecties.

De diagnostiek berust op een vers biopt om de specifieke NTM aan te tonen. Ter voorkoming van resistentie wordt monotherapie ontraden en kiest men meestal voor combinatietherapie met twee of drie antibiotica. De behandelduur is minimaal 3 tot 6 maanden. 

Hoewel tatoeageshops strikte hygiënerichtlijnen moeten hanteren, ziet men de laatste jaren een toename van het aantal NTM-infecties in tatoeages. Een mogelijke reden zou het groeiend aantal toeristen zijn, waarbij mensen tatoeages in het buitenland laten zetten. 

Conclusie 

Een granulomateuze inflammatoire reactie in het biopt uit huidafwijkingen in een tatoeage kan duiden op NTM. In dit geval kan een vers biopt de diagnose bevestigen. Denk aan NTM bij therapieresistente huidafwijkingen in tatoeages en denk tevens aan de reisanamnese.