We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Tatoeages - Zelf-gerapporteerde complicaties van tatoeages bij sarcoïdose (2020-05)

Artikel in PDF
M. Kroon |Dermatoloog bij MC Jan van Goyen en ZBC Multicare, Amsterdam|Marije Kroon: mkroon@jvg.nl

Tatoeages zijn wereldwijd populair. Allergische reacties, auto-immuun ziektes en infecties kunnen optreden als complicaties bij tatoeages; regelmatig betreft dit sarcoïdose, soms als eerste uiting van de ziekte. Er is echter weinig bekend over de prevalentie van tatoeages bij patiënten met sarcoïdose en het voorkomen van tatoeage-complicaties in deze patiëntengroep. In de beschikbare literatuur bestaat geen overeenstemming over het beste advies hierover aan patiënten. 

Het doel van deze studie was om meer informatie te verkrijgen over de prevalentie van tatoeages bij patiënten met sarcoïdose en het optreden van complicaties bij deze patiëntengroep.

In twee academische centra werd er een online enquête uitgevoerd bij patiënten met sarcoïdose. Men includeerde patiënten tussen de 18 en 75 jaar die de afgelopen 2 jaar ten minste 1 keer een dermatoloog of een longarts hadden bezocht. De Sarcoidosis Diagnostic Score werd gebruikt voor het bevestigen van de diagnose. Van de 343 patiënten vulden 212 (61,8%) de enquête in. Van hen had 22,2% een of meerdere tatoeages. 54.1% had de tatoeage al voordat de diagnose sarcoïdose werd gesteld.

Complicaties van tatoeages traden op in 21,3% van de patiënten. De helft van de patiënten bezocht een arts voor deze klachten. 70% van de patiënten met een complicatie meldde een papulo-nodulaire reactie in de tatoeage. Meer complicaties traden op bij patiënten met een donker huidtype: 47% van de patiënten met huidtype VI gaf aan een complicatie (gehad) te hebben. Bij de patiënten met huidtypes I-III was dit 5%. 

Conclusie 

De onderzoekers concluderen in deze vragenlijststudie dat complicaties van tatoeages bij patiënten met sarcoïdose regelmatig voorkomen. De precieze oorzaak van die complicaties bleek niet te achterhalen, maar het optreden van een papulo-nodulaire huidreactie is suggestief voor een relatie met sarcoïdose. Patiënten met een donker huidtype hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een complicatie.