We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Thema orale pathologie - Auto-immuunaandoeningen en orale lichen planus (2023-04)

Artikel in PDF
E.H. van der Meij

Orale lichen planus is een veel voorkomende auto-immuunaandoening met een prevalentie van ongeveer 1%. In de literatuur wordt vaak gesuggereerd dat andere auto-immuunziekten zoals diabetes mellitus type I, schildklieraandoeningen en reumatoïde artritis vaker voorkomen bij patiënten met orale lichen planus. Soms worden deze auto-immuunziekten niet opgemerkt omdat de patiënt weinig of aspecifieke klachten heeft. In een systemisch literatuuroverzicht en meta-analyse onderzochten de auteurs in hoeverre er daadwerkelijk bewijs is voor een mogelijke associatie tussen orale lichen planus en andere auto-immuunziekten. Beoordeling van alle relevante publicaties die waren verschenen tot mei 2021 leverde een selectie op van 153 artikelen (23.327 patiënten) die voldeden aan de gestelde criteria. De verzamelde gegevens toonden aan dat veel auto-immuunziekten inderdaad vaker voorkomen bij patiënten met orale lichen planus, waarbij de duidelijkste associatie werd gevonden met schildklieraandoeningen (vooral Hashimoto’s thyreoïditis) en diabetes mellitus type I. Het bewijs voor een relatie met andere auto-immuunziekten, zoals fibromyalgie, coeliakie, reumatoïde artritis, syndroom van Sjögren, lupus erythematodes en dermatologische aandoeningen, bleek minder sterk en behoeft volgens de auteurs verder onderzoek.

Conclusie

Er is duidelijk bewijs voor het vaker voorkomen van auto-immuun schildklieraandoeningen en diabetes mellitus type I bij patiënten met orale lichen planus. Omdat deze auto-immuunziekten gepaard kunnen gaan met soms slechts subtiele klachten dient de mondzorgverlener bij wie de diagnose orale lichen planus bekend is bij het geringste vermoeden op deze auto-immuunziekten de patiënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel nader onderzoek. Vroegtijdige opsporing van deze auto-immuunaandoeningen wordt hierdoor mogelijk gemaakt.

De Porras-Carrique T, Ramos-García P, Aguilar-Diosdado M, Warnakulasuriya S, González-Moles MÁ. Autoimmune disorders in oral lichen planus: A systematic review and meta-analysis. Oral Dis 2022 Jan 9; online ahead of print.