We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Thema orale pathologie - Kennis en attitude van mondzorgverleners in Nederland over huidafwijkingen (2023-04)

Artikel in PDF
J.G.A.M. de Visscher

Om inzicht te krijgen in de kennis van Nederlandse mondzorgverleners over huidafwijkingen van het aangezicht werd een enquête verspreid onder 7.670 mondzorgverleners. Hun kennis werd getest met 4 meerkeuzevragen en aan de hand van 5 casus. Er vulden 90 respondenten de enquête volledig in (gemiddeld 50,3 jaar, 62,2% vrouw). Tijdens de tandheelkundige controles onderzocht 55,6% het aangezicht altijd en 41,1% soms. De groep 21- 40 jaar attendeerde hun patiënten vaker op huidafwijkingen (p = 0,017), was meer bevreesd dat een specialist de verwijzing nutteloos zou vinden (p < 0,001) en had meer behoefte aan een richtlijn (p = 0,049) dan de groep ouder dan 41 jaar. Respondenten scoorden voor de correct beantwoorde kennisvragen 1,90 van 4, bij de casussen voor de correcte diagnose 1,46 van 5, voor het correct gekozen beleid 3,48 van 5 en voor de combinatie diagnose en beleid 1,01 van 5. De totaalscore was 2,91 van 9. De conclusie is dat de kennis over huidafwijkingen bij mondzorgverleners beperkt is.

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat mondzorgverleners een rol zouden kunnen vervullen bij het signaleren van huidafwijkingen in het aangezicht en het vervolgens verwijzen van de patiënt. Hun kennis over de meest gangbare huidafwijkingen van het aangezicht is beperkt en het is vaak ook niet duidelijk hoe en naar wie een patiënt moet worden verwezen. Om deze rol naar behoren te kunnen vervullen, zijn aanvullende scholing over het uitvoeren van onderzoek van de huid van het hoofd-halsgebied, aspecten van huidafwijkingen en hoe te verwijzen noodzakelijk. Ook moet een tandheelkundige klinische richtlijn hierover opgesteld worden. Onderwijs over huidafwijkingen zou onderdeel kunnen zijn van het curriculum tandheelkunde. De vraag is echter of de tandheelkundige professie dit onderwerp tot zijn verantwoordelijkheid wil rekenen en daar aandacht aan wil schenken.

Sadeghi S, Brand HS, Jager DHJ, Visscher JGAM de. Kennis en attitude van mondzorgverleners in Nederland over huidafwijkingen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2023; 130: 207-15. doi: https:// doi.org/10.5177/ntvt.2023.05.23017

Correspondentieadres

Prof. dr. Jan G.A.M. de Visscher
E-mail: j.devisscher@amsterdamumc.nl