We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Grijp die kans en doe mee! (2023-01)

Artikel in PDF
W.A. van Enst

Veel mensen met constitutioneel eczeem lijken baat te hebben bij lichttherapie. Dermatologen merken dat in de praktijk en zien weinig bijwerkingen. Maar de vergoeding van behandeling van mensen met constitutioneel eczeem met lichttherapie staat al een tijd ter discussie. De effectiviteit van de behandeling is in onderzoek niet onomstotelijk bewezen. Sommige verzekeraars willen lichttherapie vanwege de stijgende zorgkosten en een te kort aan bewijs niet langer vergoeden, zij wachten op een uitspraak van Zorginstituut Nederland. Voor het zover is, besloten alle belanghebbende zorgpartijen (van zorgverzekeraars tot patiënten) dat een kwalitatief hoogstaand Nederlands onderzoek nodig is om de (kosten)effectiviteit nader te onderzoeken zodat een gedegen beslissing gemaakt kan worden. Onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Erasmus MC sloegen de handen ineen: de UPDATE-trial was geboren en gaat per februari 2023 van start. Aan dit grootschalig onderzoek doen al 13 ziekenhuizen mee, verspreid over heel Nederland. Een oproep aan dermatologen in Nederland: help mee en verwijs je patiënten naar deze centra!

De onderzoeksvraag luidt: is NB-UVB lichttherapie (kosten) effectief bij patiënten met constitutioneel eczeem? De onderzoekspopulatie bestaat uit volwassen patiënten met topicale therapie, maar onvoldoende effect ervoeren (n=316). Alle deelnemers krijgen behandeling met optimale gepersonaliseerde topicale therapie met uitgebreide begeleiding en adviezen voor zelfzorg en over leefstijl. Deze therapie duurt in ieder geval drie maanden, en kan daarna eventueel worden voortgezet. Na randomisatie krijgt de helft van de deelnemers ook NB-UVB lichttherapie gedurende 8 tot 16 weken drie keer per week. Dit kan in het ziekenhuis of thuis. Deelnemende patiënten komen gedurende 1 jaar 6 keer naar het ziekenhuis voor controle, voor een afspraak van gemiddeld 30-60 minuten per keer. Deze bezoeken vervangen de normale eczeemcontroles in de onderzoeksperiode. Voor de patiënten die ook lichttherapie ontvangen in het ziekenhuis ligt het aantal bezoeken hoger. Als het allemaal lukt, kunnen de onderzoekers uiteindelijk de werkzaamheid, veiligheid en kosten(effectiviteit) tussen de twee groepen met elkaar vergelijken.

Belang voor de dermatologie 

De noodzaak van de UPDATE-trial wordt onderschreven in de Kennisagenda van de NVDV. Het onderzoek vindt plaats binnen het kader van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), met financiering door ZonMw. Na afronding van de studie voert het Zorginstituut een duiding uit om te bepalen of lichttherapie wel of niet in het verzekerde pakket thuishoort. Het mag duidelijk zijn dat het succesvol afronden van de studie van belang is bij die duiding. De grootste uitdaging voor het onderzoek is het includeren van voldoende patiënten. Slaagt dat niet, dan zal ook dit onderzoek waarschijnlijk niet voldoende overtuigen en wordt vermoedelijk vergoeding beperkt of gestopt.

Help mee 

Dermatologen kunnen hun patiënten wijzen op het grote belang van dit onderzoek en hun stimuleren deel te nemen. Ziekenhuizen die niet participeren worden aangemoedigd om patiënten die geschikt zijn voor het onderzoek, te verwijzen naar de deelnemende onderzoekscentra. Kijk voor een lijst met deelnemende centra en meer informatie op: www.zorgevaluatienederland.nl/update of mail naar: updatedermatologie@amsterdamumc.nl.

Correspondentieadres

Annefloor van Enst
E-mail: a.vanenst@nvdv.nl