We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - NVDV-standpunt Nazorg bij dermato-oncologie (2023-01)

Artikel in PDF
L.B.E. Kienhorst, M.B. Visch, Domeingroep Oncologie

Dit standpunt is opgesteld door de domeingroep Oncologie in samenspraak met het bestuur van de NVDV. 

Aanleiding 

De behandelaar is verantwoordelijk voor adequate nazorg na kanker volgens de richtlijnen, zoals o.a. lymfeklieronderzoek en controle van het litteken. Dit blijkt uit de IKNL-richtlijn Herstel na Kanker en komt ook voort uit uitspraken in het tuchtrecht. In diverse uitspraken van de tuchtrechter krijgt de behandelaar een maatregel vanwege onvoldoende nazorg, onder meer door een gebrek aan regie in de nazorg.

Doel 

Dit standpunt beschrijft de verantwoordelijkheid van de dermatoloog bij nazorg na huidkanker.

Reikwijdte 

Dit standpunt heeft betrekking op nazorg na plaveiselcelcarcinoom, melanoom en andere, meer zeldzame vormen van metastaserende huidtumoren. Het geldt niet voor basaalcelcarcinoom.

Verantwoordelijkheden van de dermatoloog 

De dermatoloog voldoet aan zijn verantwoordelijkheid voor adequate nazorg door het follow-up schema volgens de richtlijnen te volgen, tenzij hij/zij daar gemotiveerd van afwijkt. Daarbij dient de dermatoloog regie te houden over het maken van de eerstvolgende afspraak volgens het follow-up schema. In de praktijk betekent dit dat tijdens een follow-up afspraak direct met de patiënt de volgende controleafspraak gepland wordt, dan wel dat de patiënt wordt opgeroepen voor de volgende controleafspraak, bijvoorbeeld als deze nog niet te plannen is. Er kan gekozen worden om de patiënt op te roepen om zelf een volgende controleafspraak te maken. Een andere mogelijkheid is om een gemaakte controleafspraak toe te sturen. De praktische uitvoering hiervan wordt aan de individuele dermatoloog overgelaten. Het is onvoldoende om de patiënt te instrueren een controleafspraak over een bepaalde tijd te plannen en daarmee de regie volledig bij de patiënt te laten

Datum vaststelling: 25 november 2022
Datum publicatie NTvDV: nummer 1 (januari) 2023

Correspondentieadres

Bureau NVDV
E-mail: secretariaat@nvdv.nl