We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Systemische behandeling van psoriasis: nieuwe consultkaart (2020-08)

Artikel in PDF
A.M. van Huizen, I. van Ee, K. Venhorst, P.I. Spuls

Bij Samen Beslissen maken arts en patiënt gezamenlijk de keuze voor de behandeling (of diagnostiek) die het beste past bij de patiënt. [1] Samen Beslissen krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht; ook in dit tijdschrift verschenen in juni meerdere artikelen over Samen Beslissen. In één van die artikelen beschrijven de auteurs de resultaten van een vragenlijst onder patiënten en dermatologen. Patiënt en arts blijken graag samen te willen beslissen, maar dit gebeurt volgens patiënten in mindere mate dan de arts denkt. Ook werd in dit stuk de recent ontwikkelde Keuzehulp Psoriasis genoemd, een hulpmiddel om het Samen Beslissen verder te ontplooien. [1] Hier bespreken wij nu graag de nieuwste Consultkaart, namelijk de Consultkaart met de uitleg over de verschillende (meestal) orale behandelingen van psoriasis. 

 Een consultkaart is een overzicht van belangrijke vragen voor patiënten over een behandeling met de bijbehorende antwoorden. Arts en patiënt kunnen deze consultkaart tijdens het consult bespreken. Eerder schreven wij dat er drie consultkaarten binnen de dermatologie beschikbaar zijn. [2] De eerste twee consultkaarten betreffen behandelingen voor eczeem, de derde richt zich op een deel van de biologics (inclusief apremilast) voor de behandeling van psoriasis. De nieuwste en vierde consultkaart die binnenkort verschijnt, beschrijft acitretine, ciclosporine, fumaarzuur en methotrexaat.

De Consultkaart psoriasis – systemische medicatie is gebaseerd op de huidige Nederlandse richtlijn Psoriasis uit 2017. [3] De kaart bevat een heldere overzichtstabel: in de kolommen staan de vier verschillende systemische behandelingen weergegeven voor psoriasis. In de rijen staan antwoorden op vragen over de werking van de behandeling, het effect van de behandeling op andere medicijnen of aandoeningen en de zeer vaak voorkomende bijwerkingen (>10%). Om het overzicht te behouden, zijn er keuzes gemaakt, waardoor de informatie beknopt is en op 1 A4 past. 

Voor informatie over deze keuzes kunt u het achtergronddocument raadplegen behorende bij deze consultkaart. De arts kan aanvullend toelichten of een middel in het individuele geval geschikt is voor de patiënt en kan uitgebreide informatie geven over de behandelingen. De consultkaart is direct te gebruiken tijdens het consult, maar de patiënt kan een geprinte versie van de consultkaart ook mee naar huis nemen, er thuis over nadenken en later samen met de arts beslissen. 

De Consultkaart psoriasis is ontwikkeld namens de NVDV en Psoriasispatiënten Nederland en tot stand gekomen door een projectgroep bestaande uit dr. Lidian Lecluse (dermatoloog), Felix Korving MSc (poliklinisch apotheker), Astrid van Huizen MSc (promovenda dermatologie), Ilse van Ee (patiëntvertegenwoordiger) en Kristie Venhorst MSc (adviseur bij het Kennisinstituut), onder leiding van prof. dr. Phyllis Spuls (dermatoloog en hoogleraar evidence-based dermatologie). De stem van de patiënten heeft een belangrijke rol gespeeld in de keuzes die zijn gemaakt. De consultkaart is voor iedereen beschikbaar via www.consultkaart.nl. Deze en de andere consultkaarten zullen regelmatig een update moeten krijgen zodra nieuwe inzichten zich voordoen. Hiervoor moet dan opnieuw een werkgroep worden samengesteld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze nieuwe consultkaart in de spreekkamer.

Literatuur 

1. van der Kraaij GE, Baerveldt EM, Boshuizen M, et al. Samen Beslissen: de stand van zaken in de dermatologie en ontwikkeling van een keuzehulp psoriasis. Ned Tijdschr Dermatol Venereol. 2020;5:50-4.
2. Spuls PI. Consultkaarten binnen de dermatologie. Ned Tijdschr Dermatol Venereol. 2020;1:61.
3. Spuls PI, van der Kraaij GE, Chung Y, et al. Psoriasis – Multidisciplinaire evidence-based richtlijn. NVDV, Utrecht, 2017

Correspondentieadres 

Astrid van Huizen
E-mail: a.m.vanhuizen@amsterdamumc.nl