We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Varia: Frisch = fresh (2020-02)

Artikel in PDF

Het kon de hygiënisten uit de 19e eeuw niet schoon genoeg zijn. Rond 1870 introduceerde men in Engeland de eerste grootschalige reclamecampagne rond het merk Pears’ Soap. De Nederlandse arts Huet had in zijn boekje over de huid tien jaar eerder aangedrongen op het goed wassen van de huid en benadrukte het belang daarvan voor lichaam en geest: ‘Wie uwer heeft het niet ondervonden, hoe een frisch bad, eene voldoende reiniging van lichaam opwekkend en verlevendigd werkt op ons gemoed? Ja - laat ik het zeggen - hoe men zich dan min of meer schaamt over zichzelf, terwijl na eene reiniging een verhoogd gevoel van eigenwaarde daarvoor plaats maakt.’