We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - VADV-Mentorstipendium Ervaringen 2019 (2020-02)

Artikel in PDF

Het VADV-Mentorstipendium wil excellente en proactieve aios-dermatologie de kans geven zich te profileren en professioneel te ontwikkelen in een interessegebied. In dit kader kiest de aios een mentor en verdiept hij/zij zich in diens werkveld. Dit kan medisch-inhoudelijk binnen de dermatologie zijn, maar ook binnen een ander vakgebied. Het betreft primair gebieden waarin de reguliere opleiding niet voorziet en is juist bedoeld voor projecten die anders niet tot stand komen door reisafstand, financiering of spreekuurverplichtingen. Het initieert bovendien een langdurige relatie tussen mentor en protegé en leiderschapspotentie bij de aios door ontplooiing van bepaalde activiteiten tijdens de opleiding. 

De VADV stelt samen met de NVDV een beurs van maximaal 1000 euro beschikbaar voor de aios als vergoeding voor reisen verblijfskosten. Er worden per jaar maximaal drie mentorstipendia gehonoreerd, waarbij de aanmeldingen worden beoordeeld door de commissie VADV-Mentorstipendium. De mentorstipendia worden tijdens de jaarlijkse Dermatologendagen uitgereikt.

De duur van het VADV-Mentorstipendium bedraagt twee weken. Deze tijd kan aaneengesloten ingezet worden, maar mag ook opgedeeld worden. De aios moet bereid zijn op de VADV-aios dag in het daaropvolgend jaar een voordracht te houden over het betreffende stipendium en een stukje te schrijven voor het tijdschrift.

De aanvragen worden beoordeeld door de commissie VADV-Mentorstipendium:
- Mevrouw B. Horváth, afgevaardigd vanuit het Concilium NVDV, voorzitter jury, voorzitter COCOM
- Mevrouw C.L.M. van Hees, voorzitter NVDV
- Mevrouw I.M.G.J. Bronckers, voorzitter VADV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beroepsbelangen 

M.C. Urgert

Aios dermatologie UMCG, Groningen

In de afgelopen jaren ben ik als dermatoloog in opleiding in het UMCG vakinhoudelijk breed ontwikkeld, zowel klinisch redenerend als dermatochirurgisch. Louter medisch inhoudelijk bekwaam zijn, is echter onvoldoende; een bredere kennis van het beroep dermatoloog is noodzakelijk. Er zijn veel veranderingen gaande in de zorg en daarmee ook in ons vakgebied. Het mentorstipendium biedt een unieke mogelijkheid om vakoverstijgend meer ervaring op te doen. Tijdens mijn baan als arts-onderzoeker bij de NVDV in 2014 mocht ik al kennismaken met het bestuur van de NVDV, de vele commissies zoals de BBC, en de Federatie Medisch Specialisten. Die ervaring onderstreepte het belang van een bredere kennnisontwikkeling. Het afgelopen jaar mocht ik één van de drie VADV-mentorstipendia ontvangen, met als onderwerp de Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVDV, onder begeleiding van dr. Saskia de Mare, voorzitter van de BBC en Beleidsadviseur beroepsbelangen.

Wat houdt dit mentorstipendium in? Tot nu toe heb ik verschillende vergaderingen bijgewoond over uiteenlopende onderwerpen: de normtijden, een bestuursvergadering van de NVDV alsmede bijeenkomsten met stakeholders over, onder andere, de normtijden binnen de dermatologie. Daarnaast bijvoorbeeld ook het bijwonen van de recente themamiddag ‘netwerkgeneeskunde’ van de NVDV, waarbij verschillende ideeën aan de orde kwamen over onder andere de rol van de dermatoloog in anderhalvelijnszorg en de ontwikkelingen in e-health. Het is bijzonder om op deze manier een kijkje in de keuken van onze beroepsvereniging te mogen nemen, met specifieke focus op de beroepsbelangen. Dat alles onder begeleiding van een mentor met zeer veel expertise op dit gebied. Kortom, een rijkgeschakeerde mentorstage en een mooie kans tot verdere verdieping in een vakoverstijgend onderwerp. In zijn geheel een bijdrage die mijn ontwikkeling als dermatoloog i.o. ten goede komt.

Correspondentieadres 

Merel Urgert
E-mail: m.c.urgert@umcg.nl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vulvapathologie

K. van Mierlo

Aios dermatologie LUMC, Leiden

In de periode van juli tot december 2019 heb ik een dagdeel per week meegekeken tijdens het spreekuur van dr. Ter Harmsel in de Rooseveltkliniek te Leiden. Als gynaecoloog met aandachtsgebied vulvapathologie behandelt hij vrouwen met vulvovaginale problematiek zoals lichen sclerosus, eczeem en lichen planus. Door zijn jarenlange samenwerking met dermatoloog Colette van Hees op de vulvapolikliniek in Delft, heeft hij naast kennis van gynaecologie en seksuologie, ook veel kennis over de huid in het algemeen, de soorten zalven en optimale smeerschema’s. Enkele aanvullende redenen waarom ik deze stage bij hem wilde volgen, was het leren van een probleemgerichte anamnese, diagnostiek en herkenning van vulvovaginale ziektebeelden, waarbij respect en openheid in het gesprek op de voorgrond staan.

Op al deze punten is de stage geslaagd. Door bovenstaande huidafwijkingen veel te zien, heb ik nu een beter beeld van de verschillende uitingsvormen en kan ik het lichamelijk onderzoek op systematische wijze uitvoeren, het huidbeeld herkennen en een beleid voorstellen. Misschien nog wel leerzamer was de interactie tussen arts en patiënte, waardoor ik handvatten kreeg voor het voeren van een prettig gesprek voor en na het lichamelijk onderzoek, het creëren van een vertrouwde sfeer bij dit intieme onderwerp en het onderkennen van de impact van de ziekte op het (seks)leven van de patiënten.

Naar aanleiding van de stage mocht ik het internationale congres en de postgraduate course voor vulvovaginale ziekten in Turijn bijwonen, waar bovenstaande onderwerpen en andere zaken centraal stonden, zoals seksuologie en bekkenfysiotherapie, het bespreekbaar maken van vulvovaginale aandoeningen onder patiënten en artsen, en het vaginaal microbioom. Het was indrukwekkend te zien hoe zorgverleners van over de hele wereld met passie proberen de zorg voor vrouwen met een vulvovaginale aandoening te verbeteren, van elkaar te leren en onderzoek te doen. Dit heeft me nog verder gesterkt om hieraan te willen bijdragen, tijdens en na de opleiding.
Het mentorstipendium heeft ervoor gezorgd dat ik een fantastische stage kon lopen, veel kennis, kunde en nieuwe ervaringen kon opdoen omtrent dit onderwerp, en een begin kon maken met het opbouwen van een netwerk.

Correspondentieadres 

Kim van Mierlo
E-mail: k.m.c.van_mierlo@lumc.nl  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagelziekten en -chirurgie 

N. Ramakers

Aios dermatologie MUMC, Maastricht

Gedurende de maanden november 2019 t/m januari 2020 kon ik dankzij het mentorstipendium 1 keer per week bij de afdeling dermatologie van het Radboudumc terecht voor verdieping in nagelziekten en -chirurgie, onder begeleiding van dr. Marcel Pasch. Het mentorstipendium vroeg ik aan vanwege een grote interesse in nagelziekten en -chirurgie maar onvoldoende kennis en kunde hieromtrent. Derhalve was dit een mooie gelegenheid om van een specialist in een ander academisch centrum te kunnen leren. De stage werd ingericht met wekelijks afwisselend nagelspreekuur en nagel-OK. Daarnaast heb ik wekelijks enkele casus voorbereid om te bespreken voor grotere bewustwording inzak nagelproblematiek. Na afloop van deze verdiepingsstage zal ik mijn opgedane kennis in het academisch centrum waar ik mijn opleiding volg (MUMC+) presenteren zodat ook mijn collega’s profijt hebben van de opgedane kennis. Het volgen van een mentorstipendium zou ik ten zeerste aan andere aios aanraden vanwege de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling via aanvullende verdieping, ook buiten het eigen academische opleidingscentrum. 

Correspondentieadres 

Nadine Ramakers
E-mail: nadine.ramakers@mumc.nl