We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Vuistregels voor omgang met media (2020-05)

Artikel in PDF

Steeds vaker weten media het bureau van de NVDV en de leden te vinden met de vraag te reageren op ontwikkelingen waar dermatologen mee te maken hebben. Soms zoeken NVDV of leden zelf ook bewust de media op. Om u daarbij te helpen stelden wij enkele vuistregels op. Deze vuistregels staan ook, inzichtelijk en overzichtelijk, uitgewerkt in de infographic (pag. 60). Doelstelling is de contacten met de media gestructureerd te laten verlopen, zodat elk mediaoptreden een kans wordt om de dermatologie in Nederland positief op de kaart te zetten. Lees daarom naast dit document ook Tips in omgang met de media en de bijbehorende infographic. 

Routing mediaverzoeken 

• Verzoeken die binnenkomen bij de NVDV: deze gaan in principe door naar één van de woordvoerders per thema of subspecialisme;
• Verzoeken die binnenkomen bij individuele dermatologen (landelijke media): kunnen gehonoreerd worden. Wel graag afstemmen met het bureau: PR-coördinator Eline Kramer (e.kramer@nvdv.nl; telefoonnummer 06 52381538). Zij kan de benaderde dermatoloog laten vervangen (indien gewenst), bijstaan, van advies voorzien en informeren over actuele NVDV-standpunten. Waar nodig overlegt zij met de Domeingroepen of woordvoerders;
• Verzoeken die binnenkomen bij individuele dermatologen (regionale media): kunnen gehonoreerd worden. Hij/zij kan het bureau consulteren voor advies, bijstand en/of vervanging (indien gewenst). Betrokken dermatologen verzoeken wij met klem de PR-coördinator ten minste te informeren. Het PR-team beslist dan of de NVDV er via de website/social mediakanalen aandacht aan zal besteden.

Wel of geen afstemming? 

Alles wat betrekking heeft op het NVDV-beleid en alles wat gevoelig ligt binnen de dermatologie verdient afstemming. Het gaat dan vooral over onderwerpen waarvoor de NVDV richtlijnen, standpunten en leidraden heeft uitgebracht of onderwerpen waarover het bestuur in gesprek is of onderhandelt met huisartsen, zorgverzekeraars, andere medisch specialisten en dergelijke. 

Persoonlijke mening 

Standpunten van de NVDV komen soms via een lange route tot stand en mede op basis van consensus met de leden. Indien dermatologen het niet eens zijn met officiële standpunten van de NVDV, is het niet gewenst dat men zich hierover negatief uitlaat. De discussie daarover vindt plaats op het besloten deel van de website van de NVDV of op de ledenvergadering. Neem bij twijfel hierover contact op met het bureau. Dit geldt niet voor publicaties van wetenschappelijke aard en wetenschappelijke voordrachten. 

Persoonlijke mening over collegadermatologen 

De dermatoloog laat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend uit over collega’s of instanties. Bij een geschil met een collega-dermatoloog is het niet gewenst dit in de media te ventileren.