We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Commissie Praktijkvoering presenteert werkinstructies (2020-01)

Artikel in PDF
Bureau NVDV | Fotografie: Shutterstock 

Het afgelopen jaar inventariseerde de commissie Praktijkvoering via een enquête of er behoefte is aan voorbeelden voor gestandaardiseerde protocollen/werkwijzen vanuit de NVDV. Die behoefte bleek er te zijn (103 dermatologen van de 116 respondenten reageerden hierop positief). Vervolgens ging de commissie aan de slag. 

De commissie selecteerde op basis van bestaand materiaal werkinstructies voor een zestal onderwerpen. Alle werkinstructies zijn opgesteld volgens een vast stramien. Deze eerste selectie werkinstructies zijn eind 2019 geplaatst op de beschermde website voor leden (bij het forum). Tijdens de ALV op 22 november introduceerde commissievoorzitter K-P de Roos de plannen en de werkwijze. De commissie bestaat daarnaast uit Menno Gaastra, Caroline Haenen, Bert Oosting en Ingrid Zonneveld. De ondersteuning vanuit het bureau komt van Kim Geelen en Jannes van Everdingen. De redactie vroeg Ingrid Zonneveld, dermatoloog in Tergooi, naar haar motieven om zitting te nemen in deze commissie. “Toen de vraag voor interesse in deze commissie voorbijkwam, was ik meteen geïnteresseerd. Dat komt omdat wij in onze maatschap dermatologie in Tergooi veel bezig zijn geweest met het maken van werkafspraken dan wel protocollen, en ik weet dus uit ervaring hoe veel tijd dat in beslag kan nemen. Het is eigenlijk gekkenwerk dat elke praktijk steeds opnieuw zelf weer het wiel moet uitvinden, terwijl we elkaar zo goed kunnen helpen door het gezamenlijk te doen. Kennis delen is een groot goed.”

Doelstelling 
Op de vraag “Wat hoopt de commissie te bereiken?” antwoordt Zonneveld drieledig. “Allereerst dermatologen faciliteren bij het maken van werkinstructies, analoog aan de succesvolle structuur die de huisartsen al jaren gebruiken. Daarnaast hopen wij bij te dragen aan meer uniformiteit in de manier van werken binnen de NVDV, op basis van de NVDV-richtlijnen. Ook denken wij houvast te bieden bij onderwerpen waar over onduidelijkheid/discussie bestaat over de beste manier van werken.” Zij vervolgt: “Door het streven van de NVDV en deze commissie naar meer uniforme werkwijzen op hoofdlijnen zal de uitstraling van het specialisme dermatologie professioneler worden. Als men overal in het land op dezelfde wijze werkt, geeft dat vertrouwen en laat dat zien dat dermatologen binnen de beroepsgroep veel samenwerken. Dat geldt voor onze cliënten maar ook voor onze positie in de richting van andere medisch specialismen. Uiteraard zonder dat de couleur locale per se moet verdwijnen, want het moet nu ook weer niet overal verworden tot een strakke eenheidsworst. Daarom proberen we in deze commissie in de werkinstructies voldoende ruimte te laten voor lokale interpretatie.”

Vormen de werkinstructies een hulpmiddel of zijn het voorschriften? 
“Deze werkinstructies vormen niet meer dan een blauwdruk. De commissie hoopt dat elke praktijk/maatschap hier kritisch naar kijkt, eigen aanpassingen maakt en ze daarna doorvoert in de eigen praktijk. De commissie nodigt daarom dermatologen nadrukkelijk uit verbeterpunten, nieuwe onderwerpen en zelf werkinstructies aan te dragen. Juist deze interactie tussen de leden en de commissie levert naar we hopen, steeds betere documenten op die we aan alle leden beschikbaar kunnen stellen.”  

Correspondentieadres 

Bureau NVDV
E-mail: secretariaat@nvdv.nl