We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Voorwoord - R. Hoekzema en M.A. de Rie (2020-08)

Artikel in PDF

Negen jaar geleden, toen ons werd gevraagd om de afdelingen dermatologie van AMC en VUmc als duo te besturen, hadden beide academische centra al plannen voor nadere samenwerking. Daarvoor werd de diplomatieke term ‘alliantie’ gebruikt, het beladen ‘F-woord’ (fusie) werd destijds nog niet uitgesproken uit zorg voor onrust en verzet aan weerszijden van de Amstel. De twee raden van bestuur organiseerden in die jaren regelmatig alliantiebijeenkomsten (altijd op een neutrale locatie), aan de hand van werkdocumenten met ambitieuze titels als Op weg naar excellentie. 

Bij de voorbereidingen van de laatste wetenschappelijke vergaderingen van VUmc (juni 2015) respectievelijk AMC (juni 2016) beseften wij dat een volgende keer waarschijnlijk zou plaatsvinden ná de bestuurlijke fusie. Daarop anticiperend hadden onze afdelingen al enkele jaren een pioniersrol in de alliantie vervuld door het uitwisselen van zorg- en opleidingsonderdelen. Ook maakten wij in die periode plannen om de huisarts-verwezen dermatologische zorg van AMC en VUmc - en daarmee een deel van de opleiding - buiten de academische muren te organiseren: dit resulteerde op 2 januari 2018 in de opening van het Huid Medisch Centrum, een joint venture met Centrum Oosterwal. 

Op 7 juni 2018 werd de fusie tot Amsterdam UMC beklonken, waarmee het voor de (eveneens gefuseerde) Raad van Bestuur legitiem werd om afdelingen strategisch over de locaties AMC en VUmc te verplaatsen, rekening houdend met bestaande en voor de toekomst gewenste locatieprofielen. Dermatologie werd aangewezen voor de eerste ‘lateralisatie-wave’, gepland voor eind 2018/begin 2019 (momenteel wordt lateralisatiewave 3 voorbereid). Inmiddels is op locatie AMC sprake van een geïntegreerde afdeling dermatologie, met één opleiding tot dermatoloog, geconcentreerde researchactiviteiten en een gezamenlijk coschap voor studenten van UVA en VU. 

Wel vereiste de lateralisatie nieuwe (soms moeilijke) keuzes, vanwege het opgetelde (te) grote aantal klinische expertisegebieden. Pigmentcelpathologie, evidence-based dermatologie, allergologie en infectieziekten zijn wetenschappelijk gezien onze belangrijkste speerpunten en vullen vandaag vanzelfsprekend sessies in het programma. Vanwege de unieke supraregionale functie heeft ook de psychodermatologie een plaats gekregen. Tenslotte hebben wij onze aios gevraagd om geheel naar eigen keuze een blok voor hun rekening te nemen. 

Door COVID-19 kon onze wetenschappelijke vergadering helaas niet als live bijeenkomst op de geplande datum van 12 juni plaatsvinden. Wij hopen dat de webinar die wij als alternatief voor u samenstelden, als voldoende leerzaam wordt ervaren. Het sociale samenzijn met lunch en borrel na afloop 

Correspondentieadressen 

Rick Hoekzema
E-mail: r.hoekzema@amsterdamumc.nl

Menno de Rie
E-mail: m.a.derie@amsterdamumc.nl