We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Botulinum toxine bij hidradenitis suppurativa (2021-01)

Artikel in PDF
J.G.M. Logger | Aios Dermatologie MUMC+ | Jade Logger: jade.logger@mumc.nl 

Botulinum toxine (BTX) is een neurotoxine dat men veilig en effectief gebruikt bij neurologische aandoeningen, alsook bij dermatosen zoals hyperhidrosis. In deze studie onderzocht men het effect van BTX-B (NeuroBloc®, met zwak effect op spieren, maar sterk effect op zweetklieren) bij hidradenitis suppurativa (HS). Twintig HS-patiënten (17 vrouw; Hurley 1-2: n=19, Hurley 3: n=1) namen deel aan deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial in Noorwegen. Na 1:1 randomisatie ontvingen zij op baseline een intradermale injectie met BTX-B of placebo in laesionale en peri-laesionale huid van de oksel, lies, of perianaal/peri-genitaal, maximaal 4000 units per behandeling. Na 3 maanden kregen beide groepen BTX-B geïnjecteerd. Exclusiecriteria waren spoed/chirurgische HS-behandeling, zwanger/lactatie, en neuromusculaire aandoeningen. Gelijktijdig gebruik van andere HS-medicatie was niet toegestaan. Evaluatie vond plaats 3 en 6 maanden na baseline. Primaire uitkomstmaat was kwaliteit van leven (DLQI), en secundair pijn (VAS-scale), HS-gerelateerde algehele gezondheidsbeperking (VAS-scale), aantal laesies (noduli, abcessen, fistels), en bijwerkingen. In de BTX-groep verbeterde de DLQI significant meer ten opzichte van placebo na 3 maanden (17 naar 8, vs. 13.5 naar 11; P<0.05). Ook nam de algehele gezondheidsbeperking significant meer af in de BTX-groep vergeleken met placebo (VAS 8 naar 3.5 na 3 maanden, versus 6 naar 5.5). In de groep die tweemaal een BTX-injectie ontving, zag men een significante reductie in totaal aantal laesies na zowel 3 en 6 maanden; in de groep die eerst placebo kreeg, was na 3 maanden geen reductie in aantal laesies, maar wel nadat ze 3 maanden later alsnog een BTX-injectie kregen. Men rapporteerde geen bijwerkingen. 

Conclusie 

De auteurs concluderen dat BTX-B de kwaliteit van leven, subjectieve symptomen, en het aantal HS-laesies verbetert. Ook suggereren zij een associatie tussen HS en hyperhidrosis. Beperkingen: kleine populatie, zelf-gerapporteerde karakter van klachten en het verschil hierin bij baseline tussen de groepen, behandelen van vooraf geselecteerde locaties, meting van hyperhidrosis alleen op baseline.

Grimstad Ø, Kvammen ØB, Swartling C. Botulinum Toxin type B for hidradenitis suppurativa. Am J Clin Dermatol. 2020 Oct;21(5):741-8.