We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Delgocitinibzalf voor constitutioneel eczeem (2020-06)

Artikel in PDF
D. Appelen | Aios Dermatologie Radboudumc, Nijmegen | Diebrecht Appelen: diebrechtappelen@gmail.com

Delgocitinib 0.5% zalf is een JAK-remmer (gericht tegen JAK1, JAK2, JAK3 en tyrosine kinase 2), ontwikkeld in Japan. Nakagawa et al. testen in deze door de fabrikant gefinancierde gerandomiseerde dubbelblinde fase-3 studie de effectiviteit en veiligheid van delgocitinib 0.5% zalf versus vehikel in een populatie van 158 Japanse patiënten, allen 16 jaar of ouder en met matig-ernstig CE. De primaire uitkomstmaat was reductie in mEASI (modified Eczema Area and Severity Index)-score na 4 weken. Daarna (via open-label extension) volgde een followup van 24 weken waarbij iedereen delgocitinibzalf kreeg. Voorafgaand aan deelname hield men voldoende rekening met eventuele wash-out van topicale en systemische middelen. Tijdens de studieperiode waren enkel antihistaminica en emollientia op niet-behandelgebieden toegestaan als co-medicatie; tijdens de extensieperiode wel topicale corticosteroïden als er sprake was van een exacerbatie. 

Aan het eind van deel 1 was er een significant hogere reductie in mEASI in de delgocitinibgroep tegenover vehikel (-44,3% vs 1,7%, P <.001). Er werd in de delgocitinibgroep bij meer personen een mEASI-50 (51,9% vs 11,5%, P <0.001) en mEASI-75 (26,4% vs 5,8%, P <0.01) bereikt dan in de vehikelgroep. Aan het einde van deel 2 van de studie was de procentuele verandering in mEASI score t.o.v. baseline voor delgocitinib -56.3%, waarbij 69,3% (95 van 137) en 35,8% (49 van 137) respectievelijk mEASI-50 en mEASI-75 bereikte. Het aantal exacerbaties en de frequentie van het gebruik van topicale corticosteroïden werden niet beschreven. Bijwerkingen gerelateerd aan de behandeling traden op bij 4,7% in de delgocitinibgroep en 1,9% in de vehikelgroep. Dit betrof voor delgocitinib voornamelijk nasofaryngitis, lokaal eczema herpeticum en acne. Geen van de bijwerkingen leidde tot staken van de behandeling. 

Conclusie 

Veelbelovende resultaten van een nieuwe additionele topicale behandelmodaliteit. Bijwerkingen lijken mild en sporadisch te zijn. Kanttekeningen: de korte studieduur en in de follow-up periode was er geen controlegroep. Tevens was het gelijktijdig gebruik van topicale corticosteroïden toegestaan bij exacerbaties. 

Nakagawa H, Nemoto O, Igarashi A, et al. Delgocitinib ointment, a topical Janus kinase inhibitor, in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology April 2020. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.12.015