We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Clascoteronecrème voor de behandeling van acne (2020-06)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | Aios Dermatologie, LUMC, Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.nl

Clascoterone 1% crème, een androgeen receptor inhibitor, is een nieuwe klasse lokale behandeling die aangrijpt op de hormonale pathogenese van acne. Clascoteronecrème wordt na applicatie snel gemetaboliseerd tot een inactieve vorm en is daardoor beperkt systemisch actief. In twee identieke door de fabrikant gefinancierde fase 3-studies onderzocht men de effectiviteit en veiligheid ervan voor de behandeling van matige tot ernstige acne in het gelaat, bij mannen en niet-zwangere vrouwen ≥9 jaar. Gelijktijdig gebruik van andere acnebehandelingen was niet toegestaan en patiënten met >2 inflammatoire noduli werden geëxcludeerd. De behandeling bestond uit clascoterone 1% crème of placebocrème 2dd op het gehele gelaat, gedurende 12 weken. De primaire uitkomsten waren het percentage patiënten met behandelsucces (≥2-punt reductie in IGA-score en IGA-score van clear [0] of almost clear [1]) op week 12, en de absolute verandering in aantal niet-inflammatoire en inflammatoire laesies vergeleken met baseline. 

In beide studies werden respectievelijk 353 en 369 patiënten behandeld met clascoteronecrème vs. 355 en 363 patiënten met placebo. Patiënten behandeld met clascoteronecrème bereikten significant vaker behandelsucces (18,4% en 20,3%) tegenover placebo (9,0% en 6,5%). Er was een significante daling in niet-inflammatoire laesies in de clascoterone-groepen (-19.4 en -19.4) t.o.v. placebogroepen (-13.0 en -10.8). Ook waren de inflammatoire laesies in de clascoterone-groepen (-19.3 en -20.0) significant meer gedaald dan in de placebogroepen (-15.5 en -12.6). De percentages bijwerkingen waren relatief mild en laag (11,3%-13,8% ≥1 behandelings-gerelateerde bijwerking). Vanwege bijwerkingen staakten 5 patiënten de behandeling en 12 in de placebogroep. 

Conclusie 

Het is de vraag welke plaats clascoteronecrème zal innemen in de therapeutische ladder van acne en bij welke specifieke subgroepen dit het meest effectief zal zijn. Toekomstige studies zouden een langere follow-up moeten bekijken alsook onderzoek doen naar de langetermijnveiligheid en potentiele systemische antiandrogene effecten van clascoteronecrème, vooral bij eventuele toepassing op grotere huidoppervlaktes. 

Hebert A, Thiboutot D, Gold LS, et al. Efficacy and safety of topical clascoterone cream, 1%, for treatment in patients with facial acne. JAMA Dermatol 2020 Apr;e200465. doi: 10.1001/ jamadermatol.2020.0465. Online ahead of print.