We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Crisaborolezalf voor constitutioneel eczeem bij jonge kinderen (2020-06)

Artikel in PDF
J.G.M. Logger | Aios Dermatologie MUMC+, Maastricht | Jade Logger: jade.logger@mumc.nl

Het behandelarsenaal voor patiënten <2 jaar met constitutioneel eczeem (CE) is beperkt. Crisaborole 2% zalf is goedgekeurd in de V.S., Australië, Canada en Israël voor behandeling van mild tot matig-ernstig CE bij kinderen ≥2 jaar. In deze fase 4-studie concentreerde men zich op veiligheid, effectiviteit en farmacokinetiek bij kinderen <2 jaar. Men includeerde 137 kinderen met mild tot matig-ernstig CE van 3 tot <24 maanden uit 30 centra uit verschillende landen. Daarnaast een subcohort patiënten met ernstig CE (n=21, ISGA 3, ≥35% BSA) voor farmacokinetiek analyse. Er gold een washout periode voor topicale/ orale CE-therapie, waar emolliens was toegestaan op niet-laesionale huid. 

Men bracht crisabarole 2% zalf tweemaal daags aan op alle laesionale huid gedurende 28 dagen. Uitkomstmaten waren behandelgerelateerde bijwerkingen en effectiviteit (bereiken ISGA 0 of 1 met ≥2 punten verbetering; verandering in Eczema Area and Severity Index [EASI], BSA, en Patient-Oriented Eczema Measure [POEM]), plasmaconcentratie crisaborole op dag 8 en propyleenglycol, één van de bestanddelen van crisaborole, op dag 29). Bijwerkingen traden op bij 64%, waarvan 98,9% mild tot matig-ernstig. Behandelgerelateerde bijwerkingen kwamen voor bij 16,1%. Vier patiënten stopten door een bijwerking, waarvan 2 gerelateerd aan crisaborole. ISGA 0 of 1 met ≥2 punten verbetering op dag 29 werd bereikt bij 30,2%. Gemiddelde EASI score daalde van 11.8 bij baseline tot 5.0 op dag 29 (-57.5%), BSA nam af van 28,1% tot 12,4% (-15,2%), en gemiddelde POEMafname was -8,5%. Systemische concentraties van crisaborole en haar metabolieten waren vergelijkbaar met de waarden bij kinderen ≥2 jaar. Men kon geen hogere propyleenglycol concentraties in het bloed meten na 29 dagen behandeling in vergelijking met baseline. 

Conclusie 

Crisaborolezalf lijkt een veilige en effectieve behandeloptie bij kinderen <2 jaar oud met mild tot matig constitutioneel eczeem. Enkele beperkingen: geen controlegroep, de korte behandelduur en rapportage van subjectieve bijwerkingen door ouders. 

Schlessinger J, Shepard JS, Gower R, et al. Safety, effectiveness, and pharmacokinetics of crisaborole in infants aged 3 to < 24 months with mild-to-moderate atopic dermatitis: A phase IV open-label study (CrisADe CARE 1). Am J Clin Dermatol. 2020 Apr;21(2):275-84