We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - (Hydroxy)chloroquine: cardiale bijwerkingen (2021-01)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | AIOS Dermatologie, LUMC, Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.n

Hydroxychloroquine (HCQ) en chloroquine (CQ) kunnen hartritmestoornissen veroorzaken en in ernstige gevallen zelfs een hartstilstand. Bij de tijdelijke inzet van HCQ en CQ in het voorjaar als behandeling voor COVID-19 ontstond meer aandacht voor deze zeldzame complicaties. In een longitudinaal prospectief bevolkingsonderzoek onderzocht men de associatie tussen het gebruik van HCQ /CQ en QT-tijd verlenging en acute hartstilstand. De follow-up periode betrof 1 januari 1991 tot 1 januari 2014. Patiënten met een bundeltakblok of die QT-tijd verlengende medicamenten gebruiken, werden geëxcludeerd. Correcties in de statische analyses: voor leeftijd, geslacht, body mass index, diabetes mellitus type 2, hartfalen, myocardinfarct, hypertensie, roken, cholesterolverlagers en het aantal medicatievoorschriften. 

De studiepopulatie bestond uit 14.594 individuen (58,8% vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar; hiervan gebruikten 346 patiënten HCQ of CQ tijdens follow-up. Zeven patiënten (9,1%) hadden een verlengde QT-tijd tijdens behandeling met HCQ of CQ. Bij vier patiënten trad ten tijde van behandeling met HCQ een acute hartstilstand op. Huidig gebruik van HCQ of CQ was geassocieerd met een significante gemiddelde QT-tijd verlenging van 8.1 msec vergeleken met niet-gebruikers. Deze QT-tijd verlenging was ongeveer drie keer hoger bij hogere doseringen vergeleken met lagere doseringen. Het risico op acute hartstilstand was significant hoger tijdens behandeling met HCQ in vergelijking met. niet-gebruikers. 

Conclusie 

Behandeling met HCQ of CQ is geassocieerd met een significante dosisafhankelijke QT-tijd verlenging en HCQ geeft een verhoogd risico op acute hartstilstand. Kanttekeningen zijn de relatief hoge leeftijd van patiënten, het absolute lage aantal events, gebrek aan onderscheid tussen HCQ en CQ (CQ is toxischer) en gebrek aan informatie wat betreft indicatie, exacte dosering en behandelduur van HCQ en CQ. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van HCQ of CQ bij patiënten met aangeboren of verworven verlengde QT-tijd of risicofactoren voor verlenging van de QT-tijd zoals cardiaal belaste voorgeschiedenis en gelijktijdig gebruik van andere QT-tijd verlengende medicamenten.

Ahmadizar F, et al. QTc-interval prolongation and increased risk of sudden cardiac death associated with hydroxychloroquine. European Journal of Preventive Cardiology. 2020 Oct; https://doi.org/10.1093/eurjpc/ zwaa118.