We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Lokale calcineurine-remmers en het risico op niet-melanoom huidkanker (2021-01)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | Aios Dermatologie, LUMC, Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.nl

In de literatuur rapporteert men tegenstrijdige resultaten over lokale calcineurine-remmers en het risico op huidkanker. Asgari, et al. onderzochten in een retrospectieve cohortstudie in Noord-Californië het risico op het ontwikkelen van niet-melanoom huidkanker (BCC en PCC) onder 93.746 volwassenen (≥ 40 jaar) met constitutioneel eczeem. Men analyseerde de medicatie-uitgifte door apotheken waarbij men patiënten in tijd-variërende subgroepen includeerde: pimecrolimuscrème en tacrolimuszalf (n = 7.033), lokale corticosteroïden (n = 73.674) en geen van beiden (n = 46.141). Exclusie criteria waren onder andere lichttherapie in afgelopen 2 jaren, orgaantransplantatie en eerder oraal tacrolimusgebruik. De gemiddelde follow-up was 7.7 jaren. Er was geen associatie tussen blootstelling aan lokale calcineurine-remmers en het risico op niet-melanoom huidkanker, vergeleken met blootstelling aan lokale corticosteroïden (gecorrigeerde hazard ratio [HR] 1.02; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0.93-1.13) of geen behandeling (HR 1.03; 95% BI 0.92-1.14). Er waren ook geen associaties tussen dosering (0,03% versus 0,1% tacrolimuszalf), frequentie (≤ 1dd versus ≥ 2dd) en duur van gebruik (≤ 2 jaar, 2-4 jaar of ≥ 4 jaar) van lokale calcineurine-remmers en het risico op niet-melanoom huidkanker inclusief subtypes. 

Conclusie 

Blootstelling aan lokale calcineurine-remmers lijkt niet geassocieerd met een verhoogd risico op niet-melanoom huidkanker. Echter individuele patiënten werden in ≥ 1 tijd-variërende subgroepen geanalyseerd, ondanks de relatief korte follow-up duur en lange latentieperiode voor het ontwikkelen van niet-melanoom huidkanker. Ook gebruikte men door apotheken verstrekte medicatie als proxy voor de toegepaste hoeveelheid lokale calcineurine-remmers en corticosteroïden

Asgari MM, Tsai AL, Avalos L, Sokil M, Quesenberry CP Jr. Association between topical calcineurin inhibitor use and keratinocyte carcinoma risk among adults with atopic dermatitis. JAMA Dermatol. 2020 aug; doi: 10.1001/jamadermatol.2020.2240.