We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Orale lichen planus en maligne ontaarding (2020-03)

Artikel in PDF
D. Appelen | Aios dermatologie, Radboudumc, Nijmegen | Diebrecht Appelen: diebrechtappelen@gmail.com

Hoewel het premaligne karakter van lichen planus tot op heden een punt van discussie is, neemt men aan dat er een kans bestaat op maligne transformatie. Deze kans zou hoger liggen bij orale lichen planus (OLP) dan bij cutane lichen planus. Hoe hoog precies, is dan weer niet geheel duidelijk. De heterogeniteit in de veelal retrospectieve follow-upstudies zorgt voor uiteenlopende percentages. 

In een recente grootschalige systematische review en metaanalyse trachtten Idrees et al. hier wat meer duidelijkheid in te brengen. Zij includeerden 33 studies (31 retrospectief en 2 prospectief) met in totaal 12.838 OLP-patiënten waarbij ze aan de hand van strikte klinische en histopathologische criteria keken naar de correctheid van gerapporteerde maligne transformaties. Zo bleek slechts 0,44% van de OLP effectief maligne te ontaarden, ten opzichte van de oorspronkelijke rapportage van in totaal 1,2%. Deze ‘fout-positieven’ leken met name veroorzaakt te zijn door: afwezigheid van histologische bevestiging of adequate klinische beschrijving, maligniteiten ontstaan op lokalisaties waar geen OLP zat, andere niet-gerelateerde orale maligniteiten die men meetelde, latentieperiode van minder dan 6 maanden tussen ontstaan van OLP en maligniteit. Alcohol (OR 3.22, P = .05; 95% BI 1.02-10.13), roken (OR 4.62, P = .001; 95% BI 1.88-11.35) en hepatitis C (OR 3.77, P = .03; 95% BI 1.14-12.52) bleken significante risicofactoren. 

Conclusie
De kans op maligne ontaarding van OLP is relatief laag, mogelijk zelfs lager dan aanvankelijk gedacht.

Idrees M, Kujan O, Shearston K, Farah CS. Oral lichen planus has a very low malignant transformation rate: a systematic review and metaanalysis using strict diagnostic and inclusion criteria. Journal of Oral Pathology & Medicine. Jan 2020. https://doi.org/10.1111/jop.12996.