We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Psoriasis vulgaris: ixekizumab head-to-head vergeleken met fumaarzuur en methotrexaat (2020-06)

Artikel in PDF
M.W.D. Brouwer | Dermatoloog, Antonius Ziekenhuis, Sneek | Marijke Brouwer: mwdbrouwer@gmail.com

Het aantal beschikbare biologics voor psoriasis groeit gestaag. Onderling vergelijkende studies zijn schaars. Reich et al. vergeleken in 2016 via een gerandomiseerde, open-label, raterblinded, head-to-head studie de effectiviteit van ixekizumab (IL-17-remmer) met die van fumaarzuur (FAE) en methotrexaat (MTX) bij 162 volwassen patiënten (≥ 18 jaar) met matige tot ernstige plaque psoriasis, naïef voor systemische therapie. FAE en ixekizumab werden opgebouwd volgens het label en de dosering van MTX was, conform de richtlijnen, ≥ 15mg/week, bij onvoldoende effect op te hogen tot maximaal 30mg/week. Na de interventieperiode van 24 weken volgde een extensieperiode van 36 weken waarbij men patiënten uit de behandelgroepen met MTX en FAE overzette op ixekizumab. Volgens intention-to-treat (ITT) analyse na 24 weken werd de primaire uitkomstmaat Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 75 bereikt in de ixekizumab-groep door 91% (n=49) vs. 70% (n=38) in de MTX-groep en 22% (n=12) in de FAE-groep. Als secundaire uitkomstmaat werd PASI 90 bereikt door 80% (n=43) in de ixekizumab-groep versus 39% (n=21) in de MTXgroep en 9% (n=5) in de FAE-groep. Absolute PASI ≥ 3 werd behaald door 87% in de ixekizumab-groep, 59% in de MTX-groep en 20% in de FAE-groep. Ook op alle andere secundaire eindpunten, waaronder PASI 100, kwaliteit van leven, static Physician Global Assessment (sPGA), scoorde ixekizumab significant beter dan MTX en FAE. Opvallend was de hoge uitval in de FAE-groep (57%, n = 31): vanwege vooral gastro-intestinale bijwerkingen in de eerste 6-8 weken. Van de patiënten die in de studie op FAE overbleven, bereikte 52% PASI 75 na 24 weken. 

Conclusie 

Ixekizumab bleek in deze studie, zoals te verwachten, na 24 weken (sneller) effectiever dan MTX en FAE, al is vooral de effectiviteit van MTX heel behoorlijk. Wellicht heeft het voortvarend ophogen van de dosering MTX hierbij een beperkte rol gespeeld.