Dé expert
voor huidproblemen

Leidraden

Botulinetoxine therapie voor cosmetische indicaties (BTX-A) (leidraad)

Leidraad in PDF

Datum vaststelling: 2016
Domeingroep: Domeingroep Cosmetische Dermatologie
Contactadres: secretariaat@nvdv.nl

De laatste jaren worden voor steeds meer medische behandelingen leidraden en richtlijnen ontwikkeld en vernieuwd. Dit is de aangepaste versie van de leidraad uit 2016. Richtlijnen en leidraden zijn vooral van belang bij zaken waar onduidelijkheid of onenigheid over bestaat en waar consensus de kwaliteit van zorg ten goede komt. Leidraden van de NVDV berusten veelal op consensus en hebben een meer protocollair karakter. Zij geven over het algemeen concreter dan de richtlijnen van de NVDV aan wat in een bepaalde situatie de wenselijke werkwijze is, zowel wat betreft de inhoud van de zorg als wat betreft de organisatie van het zorgproces. Voor de medicus practicus is het goed om houvast te hebben en voor het publiek is het prettig als er eenduidigheid is, zodat de cliënt / patiënt niet het gevoel heeft dat er grote praktijkverschillen zijn waar geen goede verklaring voor te geven is. Aangezien de cosmetiek een steeds belangrijker onderdeel vormt van de dagelijkse dermatologische praktijk, is een werkgroep cosmetische dermatologie samengesteld (zie samenstelling) met als eerste doel leidraden te ontwikkelen voor de belangrijkste onderdelen van dit vakgebied.   

Deze leidraden bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering ten aanzien van begeleiding en behandeling van mensen die overwegen de volgende cosmetische behandelingen te ondergaan: liposuctie, botulinetoxine A, fillers, chemische peelings, of cosmoceuticals dan wel andere lokaal toe te passen externa.   Zij maken deel uit van meer algemene kwaliteitseisen en normen zoals die in de leidraad ‘dermatologie praktijken’ van de NVDV worden beschreven.   

De domeingroep cosmetische dermatologie heeft er niet naar gestreefd een zogenaamde Evidence Based Ontwikkeling (EBRO) richtlijn op te stellen, om de eenvoudige reden dat vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van al deze behandelingen vrijwel geheel ontbreekt. Daar waar wetenschappelijke literatuur voorhanden was, is wel geprobeerd aanbevelingen zo goed mogelijk te onderbouwen. Ook is ruim aandacht besteed aan alle veiligheidsaspecten. De risico’s die verbonden zijn aan deze ingrepen zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht. Voor zover beschikbaar, is dankbaar gebruik gemaakt van de richtlijnen zoals die onder andere zijn opgesteld door de American Academy of Cosmetic Surgery, American Society for Dermatologic Surgery, American Academy of Dermatology en Deutsche Gesellschaft für Aesthetische Chirurgie.   Naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zullen de leidraden daar waar nodig regelmatig worden aangepast.