Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten

Geregistreerde- en niet geregistreerde fumaraten (standpunt)

Standpunt in PDF

2019-03-18
Domeingroep Inflammatoire dermatosen

Advies voor keuze voor behandeling bij patiënten met psoriasis: de werkgroep is van mening dat bij patiënten die behandeld gaan worden met een fumaraat, gestart dient te worden met het geregistreerde preparaat Skilarence®. Indien er ontolereerbare bijwerkingen optreden, kan worden overgegaan op een ander, niet-geregistreerd preparaat, waaronder dimethylfumaraat MSR MVA (met vertraagde afgifte). Bij patiënten die reeds met een niet-geregistreerd fumaraat behandeld werden op het moment van registratie van Skilarence®, verdient het de voorkeur om deze patiënten over te zetten naar Skilarence®. Voor patiënten die reeds naar tevredenheid behandeld werden met een niet-geregistreerd fumaraat op het moment van registratie van Skilarence® en dit willen blijven gebruiken, moeten de niet-geregistreerde fumaraten beschikbaar en vergoed blijven.

Op dit moment is dimethylfumaraat MSR MVA (Psorinovo®) het enige beschikbare nietgeregistreerde fumaraat in Nederland. Er is geen vergelijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van Psorinovo® of andere dimethylfumaraat MVA preparaten in relatie tot andere fumaraten zonder vertraagde afgifte.
Er zijn slechts anekdotische data over dimethylfumaraat MVA gepubliceerd.1,2,3 Het idee achter dimethylfumaraat MVA is dat dit minder gastrointestinale bijwerkingen zou hebben. Hier is echter nooit vergelijkend onderzoek naar gedaan.
Tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan ‘shared decision making’. Dat betekent dat er verschillende behandelopties zijn en dat arts en patiënt gezamenlijk kiezen voor de best passende behandeling. Daarom is het belangrijk dat alle effectieve behandelingen beschikbaar blijven en dat meer bewijs wordt gegenereerd over de effectiviteit en veiligheid van niet-geregistreerde fumaraten.

Wat moet men doen bij het voorschrijven van Psorinovo®:
De behandelend dermatoloog moet expliciet op het recept vermelden dat

  • het om dimethylfumaraat tablet MSR MVA 120mg (Psorinovo) gaat.
  • hij/zij bekend is met Skilarence als éérste keus, maar bewust daarvan afwijkt in overleg met de patiënt omdat hiervoor goede gronden zijn. Een goede reden is bijvoorbeeld een jarenlang gebruik van Psorinovo®, met goed effect, zonder bijwerkingen.
  • Daarna het recept opsturen naar GMP-Apotheek Mierlo-Hout. 
  1.  Van Geel MJ, van de Kerkhof PCM, Oostveen AM, de Jong EMGJ, Seyger MMB. Fumaric acid esters in recalcitrant pediatric psoriasis: A prospective, daily clinical practice case series. J Dermatolog Treat 2016;27(3):214-20. 
  2. Balak DMW, Oostveen AM, Bousema MT, Venema AW, Arnold WP, Seyger MMB, Thio HB. Effectiveness and safety of fumaric acid esters in children with psoriasis: a retrospective analysis of 14 patients from the Netherlands. Br J Dermatol 2013;168(6);1343-7.
  3. Lijnen R, Otters E, Balak D, Thio B. Long-term safety and effectiveness of high-dose dimethylfumarate in the treatment of moderate to severe psoriasis: a prospective singleblinded follow-up study. J Dermatolog Treat 2016;27(1):31-6.

Correspondentie-adres: Domeingroep Inflammatoire dermatosen secretariaat@nvdv.nl