Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten

Nazorg bij dermato-oncologie (standpunt)

Standpunt in PDF 

Datum vaststelling: 14 december 2022
Domeingroep: Domeingroep Oncologie
Contactadres: secretariaat@nvdv.nl

Aanleiding
De behandelaar is verantwoordelijk voor adequate nazorg na kanker volgens de richtlijnen, zoals o.a. lymfeklieronderzoek en controle van het litteken. Dit blijkt uit de IKNL-richtlijn ‘Herstel na Kanker’ en ook uit het tuchtrecht. In diverse uitspraken van de tuchtrechter krijgt de behandelaar een maatregel vanwege onvoldoende nazorg, onder meer door een gebrek aan regie in de nazorg.

Doel
Dit standpunt beschrijft de verantwoordelijkheid van de dermatoloog bij nazorg na huidkanker.

Reikwijdte
Dit standpunt heeft betrekking op nazorg na plaveiselcelcarcinoom, melanoom en andere, meer zeldzame vormen van metastaserende huidtumoren. Het geldt niet voor basaalcelcarcinoom.

Verantwoordelijkheden van de dermatoloog
De dermatoloog voldoet aan zijn verantwoordelijkheid voor adequate nazorg door het follow-up schema volgens de richtlijnen te volgen, tenzij hij/zij daar gemotiveerd van afwijkt. Daarbij dient de dermatoloog regie te houden over het maken van de eerstvolgende afspraak volgens het follow-up schema. In de praktijk betekent dit dat tijdens een follow-up afspraak direct met de patiënt de volgende controleafspraak gepland wordt, dan wel dat de patiënt wordt opgeroepen voor de volgende controleafspraak, bijvoorbeeld als deze nog niet te plannen is. Er kan gekozen worden om de patiënt op te roepen om zelf een volgende controleafspraak te maken. Een andere mogelijkheid is om een gemaakte controleafspraak toe te sturen. De praktische uitvoering hiervan wordt aan de individuele dermatoloog overgelaten. Het is onvoldoende om de patiënt te instrueren een controleafspraak over een bepaalde tijd te plannen en daarmee de regie volledig bij de patiënt te laten.