We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Hydroxychloroquine

Scan deze qr-code om direct de folder te downloaden

OF

Download de Patiëntenfolder in PDF

Plaquenil

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over hydroxychloroquine (merknaam: Plaquenil®). In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze altijd met uw dermatoloog bespreken.

Let op: deze folder is geen vervanging van de bijsluiter. Lees ook altijd de bijsluiter voordat u aan het medicijn begint om goed op de hoogte te zijn van de werking, bijwerkingen en interacties met uw overige medicatie

Wat is hydroxychloroquine?

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij onder andere huidlupus (zie ook folder CDLE, lupus). Ook wordt het middel bij andere huidaandoeningen en diverse reumatische aandoeningen gebruikt.

Er is veel ervaring met dit middel. Het doel van de behandeling met hydroxychloroquine is om de huidaandoening tot rust te brengen.

Hoe werkt hydroxychloroquine?

Hydroxychloroquine heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Oorspronkelijk is het een middel tegen malaria, maar men heeft ontdekt dat het ook een goede ontstekingsremmer is.

Hoe goed werkt hydroxychloroquine?

Het effect van hydroxychloroquine merkt u niet meteen, maar meestal merkt u na 6 tot 8 weken dat de huidlupus (of andere huidaandoening) rustiger wordt. Echter, het duurt meestal 3-6 maanden voordat hydroxychloroquine maximaal werkt. Bij goed effect kan het middel vele jaren gebruikt worden. Helaas werkt hydroxychloroquine niet in alle gevallen voldoende. Het is niet te voorspellen wat het effect bij u zal zijn. Ondanks dat er bijwerkingen bij dit medicament beschreven zijn, is er zeer ruime ervaring met dit medicament in de dermatologie. De overgrote meerderheid van de patiënten verdraagt dit medicament goed en ervaart goed effect op de huid.

Wanneer schrijft uw dermatoloog hydroxychloroquine voor?

 • Als u (een uitgebreide vorm van) huidlupus heeft en als crèmes of zalven onvoldoende werken.
 • Als er naast huidlupus ook interne organen betrokken zijn. De behandeling wordt dan samen met de reumatoloog gegeven.
 • Soms wordt hydroxychloroquine ook voor andere huidaandoeningen voorgeschreven, zoals onder andere frontal fibrosing alopecia, polymorfe lichteruptie, lichen planopilaris, M. Jessner en dermatomyositis.

Wanneer mag u GEEN hydroxychloroquine gebruiken?

 • Bij bepaalde afwijkingen aan de ogen (maculopathie en retinitis pigmentosa).
 • Bij myasthenia gravis (een zeldzame neurologische ziekte die gepaard gaat met spierzwakte).
 • Bij een lichaamsgewicht minder dan 35kg.
 • Bij overgevoeligheid voor 4-aminochinolinederivaten of voor een van de hulpstoffen.
 • Als u zwanger bent (dit dient u eerst met uw dermatoloog te bespreken).

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen door het gebruik van hydroxychloroquine?

Tijdens het gebruik van hydroxychloroquine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Lang niet iedereen krijgt bijwerkingen. De kans op bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid en de voorgeschreven hoeveelheid hydroxychloroquine.

De meest voorkomende mogelijke bijwerkingen:

 • Verminderde eetlust.
 • Soms: misselijkheid, diarree, buikpijn of huiduitslag.

Zeldzame mogelijke bijwerkingen:

 • Stoornissen in de aanmaak van de bloedcellen.
 • Gehoorverlies.
 • Problemen met zien, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen of uitval van delen van het gezichtsveld.
 • Ernstige aandoeningen van het hart.
 • Psychose.
 • Toevallen/stuipen.

Er zijn nog een aantal andere bijwerkingen van hydroxychloroquine beschreven. Voor een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen is het van belang de bijsluiter van hydroxychloroquine goed te lezen voordat u met het geneesmiddel begint.

Indien u denkt last te hebben van bijwerkingen, neem dan contact op met uw dermatoloog.

Welke controles zijn nodig bij het gebruik van hydroxychloroquine

Ernstige oogproblemen komen weinig voor, maar uw dermatoloog zal u in het jaar na start met de hydroxychloroquine voor controle naar een oogarts verwijzen. Bij jarenlang gebruik zullen periodieke controles bij de oogarts plaats vinden (in overleg met de oogarts).

Heel soms wordt de aanmaak van het bloed verstoord. Dit komt weinig voor. Uw dermatoloog zal aangeven of bloedonderzoek noodzakelijk is.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

Als u (ernstige) bijwerkingen hebt, zoals:

 • Problemen met uw zicht, zoals dubbel of wazig zien, lichtflitsen, kringen rondom lichtbronnen of uitval van delen van uw gezichtsveld.
 • Lage hoeveelheid rode bloedcellen of rode bloedplaatjes. De verschijnselen zijn onder andere bleke huid, zich moe voelen, buiten adem zijn, donkere urine hebben, onverklaarde blauwe plekken en/of (neus)bloedingen krijgt.

Neem altijd direct contact op met uw dermatoloog als u ernstige bijwerkingen ervaart. Neem ook contact op als u zwanger bent.

Hydroxychloroquine in combinatie met andere medicijnen

Het is erg belangrijk dat uw arts op de hoogte is van alle medicijnen die u gebruikt. Het is daarom

verstandig om altijd een lijstje met de namen van uw medicijnen (medicatieoverzicht) mee te nemen als u naar het ziekenhuis gaat. Ook als u al hydroxychloroquine gebruikt is het belangrijk dat uw voorschrijvend arts op de hoogte is van al uw medicijnen. De arts zal dan controleren of de medicijnen samen gebruikt mogen worden. Haal uw medicatie altijd bij uw eigen apotheek op. Ook de eigen apotheek heeft een goed overzicht en kan controleren of alle medicatie die u voorgeschreven heeft gekregen samen gebruikt mag worden. Bij het gebruik van hydroxychloroquine mogen vaccinaties met levend/levend-verzwakt virus gegeven worden. Ook de jaarlijkse griepvaccinatie is geen bezwaar.

Hoeveel tabletten moet u innemen en hoe lang duurt de behandeling?

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van filmomhulde tabletten van 200 milligram. De gebruikelijke dosis is één of twee tabletten per dag (in uitzonderlijke gevallen drie tabletten per dag). Indien de dosis twee tabletten per dag is, worden deze in de ochtend en de avond ingenomen. Neem de tabletten in tijdens of na de maaltijd, op vaste tijdstippen. U kunt de tabletten doorslikken met water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Wat kunt u zelf wel / niet doen?

Neem hydroxychloroquine bij voorkeur in tijdens of na de maaltijd, dan is er minder kans op de bijwerking misselijkheid