'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Dermatologische risicovolle handelingen

Voorbehouden handelingen zijn handelingen die die specifiek in de Wet Big worden genoemd en door individuele beroepsbeoefenaren mogen worden verricht Via een uitvoeringsverzoek ma een verpleegkundige of een doktersassistente deze handeling ook uitvoeren. Voorbehouden handelingen zijn een onderdeel van de voorbehouden handelingen. De 14 voorbehouden handelingen zijn terug te vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/regels-rondom-voorbehouden-handelingen.

Risicovolle handelingen zijn handelingen die in de uitvoering risico’s voor de patiënt met zich mee kunnen brengen. Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is eveneens een bekwaamheidsverklaring verplicht.

Alle op de dermatologie voorkomende voorbehouden handelingen

 • Verdoven van de huid.
 • Afnemen van huidbiopt.
 • Hechten van de huid.
 • Wondtoilet (verwijderen necrose).
 • Wratten therapie bleomycine.
 • Excoagulatie/curretage hyperkeratose.

Verrichten van een:

 • Intracutane injectie.
 • Subcutane injectie.
 • Intramusculaire injectie.
 • Skin Prick Test.
 • Toedienen medicatie via een infuussysteem

Alle op de polikliniek dermatologie voorkomende risicovolle handelingen


Toedienen van:

 • Metvix en 5-ALA op de huid.
 • Diphencyprone behandeling.


Toepassen van:

 • UV-therapie.
 • Fotodynamische therapie.
 • Cryotherapie
 • Wondbehandeling.
 • Zwachteltechnieken.
 • Lasertherapie.
 • Hechtingen verwijderen.

Interpretatie:

 • Beoordeling van de mate van verbranding na behandeling met lichttherapie