'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Indicatoren

Indicatoren

De onderstaande indicatoren zijn enkele jaren geleden opgesteld in het kader van het 'Zichtbare Zorg', een instituut dat door de overheid was ingesteld. Zichtbare Zorg is per 1 januari 2013 opgegaan in het Kwaliteitsinstituut. Het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie is een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders, die van kracht blijft. De indicatoren uit deze indicatorengids worden daarom in 2013 niet aangeleverd via de ZiZo-portal, maar via een tijdelijk aanleverloket in opdracht van het Kwaliteitsinstituut. Dit tijdelijke aanleverloket is ingericht door het CIBG en gekoppeld aan de invoertool voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV).
Er zijn twee soorten indicatoren:

1. Indicatoren in de Basisset Medisch Specialistische Zorg
Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar indicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze worden gebruikt als basis voor het risicotoezicht. De indicatorensets worden jaarlijks herzien/herbeoordeeld onder regie van de Inspectie door de FMS, V&VN, NVZ, NFU en ZKN. De indicatoren zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg welke te vinden zijn op de website van de Inspectie Gezondheisdzorg en Jeugd (https://www.igj.nl/zorgsectoren/ziekenhuizen-en-klinieken/indicatoren-medisch-specialistische-zorg). Dit zijn veelal wat meer algemene indicatoren over het operatief proces, polikliniek en diagnostiek. Relevante indicatoren over de dermatologie zijn de ‘indicator dermatologische behandeling’ en de ‘indicator visitatie door de NVDV’.

2. Indicatoren in de Transparantiekalender, Zichtbare Zorg
Het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie is een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders. Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar kwaliteitsgegevens over de gestelde indicatoren aan bij het Zorg Instituut Nederland. De indicatoren worden ontwikkeld binnen het programma Zichtbare Zorg door drie partijen:

  • Zorgverzekeraars
  • Zorgaanbieders (koepels van Ziekenhuizen, V&VN en FMS)
  • Patiëntenorganisaties.

Het doel van deze indicatoren is drieledig: leren en verbeteren (zorgaanbieders), beschikbaar maken van keuze-informatie (patiëntenorganisaties) en inkoop informatie genereren (zorgverzekeraars).
De indicatorensets worden jaarlijks herzien/herbeoordeeld onder regie van het Zorginstituut door de betrokken partijen. De NVDV is betrokken bij 4 indicatoren:

  • Psoriasis
  • Constitutioneel eczeem
  • Veneuze Ziekten
  • Melanoom

De indicatoren zijn te vinden op de website Zorg inzicht van het Zorginstituut Nederland.
Ook zijn via deze website de openbare kwaliteitsgegevens in te zien.