'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven'.

Richtlijnen en onderzoek

Klinische Trials

Onderstaand treft u de op dit moment lopende studies aan. Wilt u hier een lopende studie aan toevoegen, stuurt u dan a.u.b. onderstaande gegevens naar secretariaat@nvdv.nl.

  • Titel
  • Trialregistratienummer
  • Doel: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Belangrijkste inclusiecriteria: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Verwachte startdatum: alleen invullen indien nog niet gestart is
  • Contactgegevens
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study M16-046 - Heads UpTitel Een fase 3b multicenter, gerandomiseerd, dubbel-blind, actief gecontroleerde studie, welke de veiligheid en werkzaamheid van Upadacitinib versus Dupilumab vergelijkt in volwassen proefpersonen met matig tot ernstig atopisch eczeem.


Doelstelling Het evalueren van de werkzaamheid en veiligheid van upadacitinib (JAK remmer) versus dupilimab voor de behandeling van proefpersonen met matig tot ernstig atopisch eczeem, welke in aanmerking komen voor systemische therapie.


Belangrijkste inclusie criteria
EASI ≥16 at screening and baseline + IGA-AD ≥ 3


Contact Hoofdonderzoeker: dr. D. Hijnen, dermatoloog Erasmusmc


Email  D.Hijnen@erasmusmc.nl


Study M16-047 – AD UpTitel Een fase 3, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbel-blinde studie om Upadacitinib in combinatie met topicale corticosteroïden te evalueren in adolescenten en volwassenen met matig tot ernstig atopisch eczeem.


Doelstelling Het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van Upadacitinib (JAK remmer) gecombineerd met TC als behandeling voor proefpersonen met matig tot ernstige atopisch eczeem, welke kandidaat zijn voor systemische therapie.


Belangrijkste inclusie criteria EASI ≥16 at screening and baseline + IGA-AD ≥ 3


Contact Hoofdonderzoeker: dr. D. Hijnen, dermatoloog Erasmusmc


Email D.Hijnen@erasmusmc.nl


CZPL389A2203 – ZESTTitel Een gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo-gecontroleerde multicenter, dose-ranging studie om de veiligheid en werkzaamheid van verschillende orale ZPL389 doseringen te bepalen in proefpersonen met matig tot ernstig atopisch eczeem.


Doelstelling Het karakteriseren van de dose-response relatie van ZPL389 (selectieve H4R antagonist) in proefpersonen met matige tot ernstig atopisch eczeem beoordeeld aan de hand van IGA respons op week 16.


Belangrijkste inclusie criteria Eczema Area and Severity Index ≥16 at Screening and at Baseline


Contact Hoofdonderzoeker Dr. M.B.A. van Doorn


Email m.b.a.vandoorn@erasmusmc.nl