Wij weten dat
elke huid en patiënt uniek is
U gelukkig nu ook.

Wetenschap & Innovatie

LaCuNe

Wat is LaCuNe?

LaCuNe is het Landelijk Cutaan onderzoeksNetwerk. Het netwerk is opgericht met als doel het stimuleren van zorgevaluatieonderzoek om de lacunes van de Kennisagenda NVDV in te vullen. De uitvoering van dit evaluatieonderzoek is aan geïnteresseerde dermatologen en maatschappen; iedereen kan hieraan bijdragen en onderzoeksvoorstellen indienen. Meer informatie is te vinden in de Blauwdruk.

Adviesraad

LaCuNe wordt gestuurd door een Adviesraad. De Adviesraad komt vier keer per jaar bijeen om onderzoeksvoorstellen te beoordelen. De samenstelling van de Adviesraad is als volgt:

  • Monique Andriessen (voorzitter) - Jeroen Bosch
  • Bert Oosting - Spaarne Gasthuis
  • Bert van Bergen - Canisius-Wilhelmina
  • Dirk Jan Hijnen (NVED) - Erasmus MC
  • Elsemieke Plasmeijer - Antoni van Leeuwenhoek, AVL
  • Nicole Kelleners- Smeets - Maastricht UMC+
  • Thomas Rustemeyer - Amsterdam UMC
  • Annefloor van Enst (coördinator) -  NVDV

LaCuNe contactpersoon

Alle dermatologen maken feitelijk deel uit van LaCuNe. Al meer dan twintig dermatologische centra hebben een contactpersoon aangewezen die geïnformeerd wordt over de activiteiten van LaCuNe. Aanmelding kan overigens nog steeds: stuur de naam van uw instelling en die van de contactpersoon naar Annefloor van Enst (a.vanenst@nvdv.nl).

Onderzoeksvoorstel indienen

Wilt u een onderzoeksvoorstel indienen? Gebruik dan dit formulier Projectvoorstel LaCuNe, bekijk ook het Toetsingskader of de blauwdruk om te zien waar uw onderzoeksvoorstel aan moet voldoen en hoe uw voorstel beoordeeld wordt. Schroom niet contact op te nemen indien u vragen hebt.
Stuur uw voorstel op naar Annefloor van Enst (a.vanenst@nvdv.nl).

NB. LaCuNe is geen subsidieverstrekker maar kan bijdragen aan het verkrijgen van subsidies, publiciteit en andere zaken gerelateerd aan het onderzoek.

Top 10 Kennishiaten

1. Is de behandeling van patiënten met actinische keratosen (AK) zinvol ter preventie van plaveiselcelcarcinoom (PCC)?
2. Wat is de waarde van screening op huidkanker in de klinische hoog-risico populatie?
3. Wat is de effectiviteit van ureum bevattende emollientia bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE) en/of ichthyosis?
4. Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?
5. Wat is de effectiviteit van vroege behandeling van patiënten met hidradenitis suppurativa (HS)?
6. Kan bij patiënten met stabiele chronische huidziekten en lage ziekteactiviteit de dosering biologics en small molecules worden verlaagd of het interval worden verlengd?
7. Is het gebruik van vet-gaas/ zinkolie bij de behandeling van patiënten met ulcus cruris venosum (“open been”) even effectief als veel toegepaste duurdere wondbedekkers?
8. Wat is de effectiviteit van compressietherapie bij patiënten met erysipelas van de benen?
9. Wat is de effectiviteit van systemische behandeling bij patiënten met cicatriciële alopecieën?
10. Wat is de effectiviteit van topicale immuunmodulatoren (TIM) als onderhoudsbehandeling bij patiënten met genitale lichen sclerosus (LS)?

De Kennisagenda Dermatologie vindt u hier.

De kennishiaten zijn afkomstig uit de Kennisagenda van de NVDV. Na het raadplegen van dermatologen en patiënten zijn de tien belangrijkste onderwerpen geprioriteerd. Heeft u ideeën hoe deze kennishiaten kunnen worden opgelost? Laat het dan weten en mail uw idee naar a.vanenst@nvdv.nl.