'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Dermatologische voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn handelingen die specifiek in de Wet BIG worden genoemd en door individuele beroepsbeoefenaren mogen worden verricht. Via een uitvoeringsverzoek mag een verpleegkundige of een doktersassistente deze handeling ook uitvoeren. Alle voorbehouden handelingen zijn per definitie risicovol. Naast de voorbehouden handelingen zijn er nog andere handelingen die in de uitvoering risico’s voor de patiënt met zich mee kunnen brengen: de zo genoemde risicovolle handelingen. Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is eveneens een bekwaamheidsverklaring verplicht.

Informatie over voorbehouden handelingen is terug te vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/regels-rondom-voorbehouden-handelingen

Hieronder staan de voor de dermatologie voorbehouden handelingen en de andere risicovolle handelingen benoemd.

Alle op de dermatologie voorkomende voorbehouden handelingen

 • Verdoven van de huid.
 • Afnemen van huidbiopt.
 • Hechten van de huid.
 • Wondtoilet (verwijderen necrose).
 • Wratten therapie bleomycine.
 • Excoagulatie/curretage hyperkeratose.

Verrichten van een:

 • Intracutane injectie.
 • Subcutane injectie.
 • Intramusculaire injectie.
 • Skin Prick Test.
 • Toedienen medicatie via een infuussysteem

Alle op de polikliniek dermatologie voorkomende risicovolle handelingen


Toedienen van:

 • Metvix en 5-ALA op de huid.
 • Diphencyprone behandeling.


Toepassen van:

 • UV-therapie.
 • Fotodynamische therapie.
 • Cryotherapie
 • Wondbehandeling.
 • Zwachteltechnieken.
 • Lasertherapie.
 • Hechtingen verwijderen.

Interpretatie:

 • Beoordeling van de mate van verbranding na behandeling met lichttherapie