'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Werkinstructies

Het afgelopen jaar heeft de commissie Praktijkvoering in een enquête geïnventariseerd of er behoefte is aan voorbeelden voor gestandaardiseerde protocollen / werkwijzen vanuit de NVDV. Die behoefte bleek er te zijn (103 dermatologen van de 116 respondenten reageerden hier positief op). Hierna heeft de commissie op basis van bestaand materiaal voor een zestal onderwerpen werkinstructies uitgewerkt. Deze zijn thans op de website geplaatst. Alle werkinstructies zijn opgesteld volgens een vast stramien. Commentaar hierop is welkom. Tijdens de eerstvolgende ALV op 22 november in Nijmegen zal collega K-P de Roos, voorzitter van de commissie de werkwijze van de commissie toe te lichten.

Wat hoopt de commissie te bereiken?

  • Dermatologen faciliteren bij het maken van werkinstructies, analoog aan de succesvolle structuur die de huisartsen al jaren gebruiken.
  • Meer uniformiteit in de manier van werken binnen de NVDV, op basis van de NVDV-richtlijnen
  • Het bieden van houvast bij onderwerpen waarover onduidelijkheid / discussie bestaat over de beste manier van werken.

Deze werkinstructies vormen niet meer dan een blauwdruk. De commissie hoopt dat elk praktijk / maatschap hier kritisch naar kijkt, eigen aanpassingen maakt en ze daarna doorvoert in de eigen praktijk. De commissie nodigt daarom dermatologen nadrukkelijk uit verbeterpunten, nieuwe onderwerpen en zelfs werkinstructie aan te dragen. Juist deze interactie tussen de leden en de commissie levert steeds betere documenten op die we aan alle leden beschikbaar kunnen stellen.