'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Samen beslissen

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntenvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen.
Als NVDV hebben wij een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om samen beslissen in de spreekkamer meer vanzelfsprekend te maken. Ook linken we op deze pagina naar andere websites die relevant zijn en gaan over samen beslissen.

Consultkaarten
Een overzicht van alle consultkaarten die zijn ontwikkeld, is te vinden op de website:
Consultkaart – Keuzehulp voor patiënten en artsen. Een consultkaart helpt bij het gesprek in de spreekkamer. Een consultkaart is een beknopte keuzehulp voor patiënten en artsen om samen te gebruiken en is gebaseerd op de richtlijnen. De NVDV heeft samen met de patiëntenverenigingen 4 consultkaarten ontwikkeld voor constitutioneel eczeem en psoriasis.

Constitutioneel (atopisch) eczeem: mogelijkheden voor behandeling bij volwassenen:
FMS_ck_Eczeem_2018.01.pdf (consultkaart.nl)

Constitutioneel (atopisch) eczeem: mogelijkheden voor systemische medicijnen bij volwassenen:
FMS_ck_Eczeem-systemische-medicijnen_2018.01.pdf (consultkaart.nl)

Matige tot ernstige psoriasis: systemische medicatie (acitretrine, ciclosporine, fumaarzuur en methotrexaat):
FMS_ck_Psoriasis-sytematische-medicatiedeel-1_2020.01.pdf (consultkaart.nl)

Matige tot ernstige psoriasis: een biological of apremilast?:
FMS_ck_Psoriasis_2019.01.pdf (consultkaart.nl)

Disseminatie en Implementatie consultkaarten:
Er zijn meer dan 35 consultkaarten. De NVDV is samen met het Kennis Instituut van Medisch Specialisten een project gestart in samenwerking met het NOG, NVOG en de NIV, om het gebruik in de praktijk te bevorderen. Daarnaast participeren V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en vier patiëntenorganisaties (Bekkenbodem4All, Harteraad, Oogvereniging Nederland en Psoriasis Nederland) in dit project. Er is een rapport opgesteld waar diverse tools te vinden zijn: waaronder een infographic over het gebruik van consultkaarten, een webinar over samen beslissen met consultkaarten en voorbeeld filmpjes over het juist (en onjuist) gebruik van consultkaarten. Eindrapport disseminatie en implementatieproject keuzekaarten

Keuzehulpen
Een keuzehulp is een uitgebreidere vragenlijst die een patiënt voorafgaand aan het consult kan invullen. De samenvatting van de uitkomsten kan geprint worden en besproken worden met de behandelaar.
De NVDV heeft één keuzehulp voor psoriasis ontwikkeld volgens de leidraad ‘hoe maak ik een keuzehulp’ van de FMS (2018_leidraad_keuzehulpen_bij_richtlijnen.pdf (demedischspecialist.nl) ) De keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met PatiëntPlus en publiekelijk toegankelijk.

Keuzehulp Psoriasis
https://www.keuzehulp.info/front-page/keuzehulpen/psoriasis/

Samen Beslissen:
Op diverse websites is informatie beschikbaar over samen beslissen, hieronder een overzicht:


Keuzekaarten
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) vond het project Disseminatie en implementatie keuzekaarten (voorheen consultkaarten) plaats. Daarover is in december 2022 het eindrapport disseminatie en implementatieproject keuzekaarten verschenen, met op bladzijde 54 en 55 onder andere een leeswijzer keuzekaart, een infographic voor zorgverleners en een handvat om de juiste strategie te bepalen voor het inzetten van de keuzekaart.